Aktualitātes

Bior instrukcija par testēšanu.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:25) Autors Administrator Piektdiena, 24 septembris 2021 10:20

 Testa instrukcija

   

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:25) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 13:07

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

   

Droša atgriešanās skolā.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:24) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 12:56

1

2

3

4

5

6

   

MFD laboratorijas instrukcija par siekalu savākšanu.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:24) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 12:55

   

Par masku valkāšanu.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:24) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 12:54

Informācija skolēniem

1. septembrim klases stundai par masku lietošanu.

   

Interešu izglītības īstenošana klātienē.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:24) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 12:51

 • Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības. 

  Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

  Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

  Saskaņā ar 2021.gada 17.augustā pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.360 interešu izglītības īstenošanai ir noteikti šādi papildu nosacījumi:  2Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās: 23. neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie un izglītojamie (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē);

  Dalībai interešu izglītības nodarbībās ir derīgs negatīvais Covid-19 tests, kas veikts izglītības iestādē iknedēļas testēšanas ietvaros. Negatīvais Covid-19 tests (papīra vai digitālā formātā) jāuzrāda, dodoties uz interešu izglītības nodarbībām.

  Izglītojamie pirmsskolas izglītības pakāpē neveic Covid-19 testu, lai piedalītos interešu izglītības nodarbībās.

   Vairāk informācijas: Ieteikumi interešu izglītības īstenošanai klātienē [PDF]

  Ja interešu izglītības īstenošana notiek pirmsskolas, pamata, vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves vietā vienas klases (grupas) ietvaros, tad:

  vakcinēts/pārslimojušais nodarbinātaisizglītības procesā var nelietot deguna un mutes aizsegu; vakcinēts/pārslimojušais izglītojamaisizglītības procesā var nelietot deguna un mutes aizsegu izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu) 

  Ja interešu izglītības īstenošana notiek ārpus pirmsskolas, pamata, vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves vietas, tad interešu izglītības īstenotājs, organizējot mācības klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām):

  121. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta; 122. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem; 123. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.

   

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību pr.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 06 janvāris 2022 09:24) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 12:43

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību pr.

   

SOĻI MŪSU NOVADA NĀKOTNEI

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 30 novembris 1999 02:00) Autors Administrator Piektdiena, 10 septembris 2021 12:02

WhatsApp Image 2021-09-10 at 10.47.35

   

Tēvu diena 2021

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 30 novembris 1999 02:00) Autors Administrator Otrdiena, 07 septembris 2021 09:41

Hūte-page-001

   

Sporta diena.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 07 septembris 2021 09:39) Autors Administrator Trešdiena, 01 septembris 2021 00:00

02.08.2021 sporta diena

   

10 lapa no 11

Aktualitātes
FUVIFLOW0909