Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

PDFDrukātE-pasts

logoCiblas vidusskola trešo gadu piedalās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts “PuMPuRS”). Šogad skolai tika piešķirtas 7stundas un atbalsts tiks sniegts 6 skolēniem. Projektā iesaistīti 3 pedagogi.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveidoja individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un paredzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tika saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu. Skolēni labprāt apmeklē piedāvātās nodarbības.

                           Projekta koordinatore Ciblas vidusskolā Ināra Evertovska

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
FUVIFLOW0909