Sasniegumi

PDFDrukātE-pasts

Olimpiādes un to rezultāti Ciblas vidusskolā

       

Mācību priekšmeta olimpiāde

2015./2016.m.g.

rezultāti

2016./2017.m.g.

rezultāti

2017./2018.m.g. rezultāti

Bioloģija

2.vieta-2 skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln.

Informātika

2.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln.

Atzinība-2skoln.

2.vieta-1skoln.

1.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln

Vēsture

1.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

1.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Atzinība-1skoln.

Latviešu valoda 11.-12.kl.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

1.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Latviešu valoda, lit. 8.,9.kl.

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

 

1.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-2skoln.

Mājturība un tehnoloģijas

1.vieta-1skoln.

2.vieta-2skoln.

3.vieta-2skoln.

Atzinība-1skoln.

 

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-2skoln.

13.atklātā mājturības un t. olimp.

 

Izvirzīts uz 2.kārtu Rīgā-1skoln.

 

Latviešu v.3.kl.

Atzinība-2skoln.

Atzinība -1skoln.

 

Angļu valodas

   

3.vieta-1skoln

Atzinība-1skoln.

Valodu olimpiāde

   

2.vieta-1skoln.

Filozofijas

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-2skoln

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln

Krievu valoda

Atzinība-1skoln.

 

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

Fizika

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

Atzinība-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln

Matemātika 9.-12.kl.

3.vieta-1skoln.

Atzinība3skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Atzinība-1skoln.

2.vieta-1skoln.

Matemātika 5.-8.kl.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-5skoln.

1.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-1skoln.

1.vieta-2skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

Matemātika 4.kl.

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

   

Ekonomika

2.vieta-2skoln.

2.vieta-2skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-2skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-2skoln.

Ķīmija

2.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln.

2.vieta-1skoln.

 

Ģeogrāfija

1.vieta-1skoln.

3.vieta-3skoln.

Atzinība – 2skoln.

 

Vizuālā m.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-2skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Atzinība-2skoln.

 

VALSTS latviešu v.un lit.

Atzinība-1skoln.

   

Latgales reģiona latv.v. un lit. olimpiāde

 

Atzinība -1skoln.

 

Latgales reģiona matemātikas olimp.4.kl.

3.vieta- 1skoln.

   

Latgales novada atklātā latviešu v.un lit.olimp.5.,6.kl.

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

1.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

1.vieta-1skoln.

Sasniegumi
FUVIFLOW0909