Sasniegumi

PDFDrukātE-pasts

CIBLAS VIDUSSKOLAS

informācija par izglītojamo sasniegumiem

Mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

2021./ 2022. mācību gadā

Nr

Izglītojamā vārds, uzvārds

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Mācību priekšmeta olimpiādes/ZPD nosaukums

Mērogs

(novads, reģions, valsts)

Pasākuma norises vieta

Rezultāts

Pasākuma norises datums

1.

Lana Rivča

8.

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas olimpiāde 8.-9.kl.

novads

Cibla

atzinība

09.02.2022.

2.

Inta Seimuškina

10.

Dace Ruško

Fizikas olimpiāde

novads

Cibla

2.vieta

14.01.2022.

     

Ināra Evertovska

Matemātikas olimpiāde

novads

Cibla

2.vieta

21.01.2022.

     

Rūta Trukšāne

Bioloģijas olimpiāde

novads

Cibla

2.vieta

25.11.2021.

3.

Atis Austris Kalvītis

12.

Malvīne Loce

Filozofijas olimpiāde

novads

Cibla

1.vieta

16.12.2021.

     

Malvīne Loce

Filozofijas olimpiāde

valsts

Cibla

dalība

02.02.2022.

     

Zoja Dembovska

Vēstures olimpiāde

novads

Cibla

atzinība

09.12.2021.

4.

Elīza Paula Ivanova

12.

Inese Boļševiča

Ģeogrāfijas olimpiāde

novads

Cibla

3.vieta

08.02.2022.

       

Filozofijas olimpiāde

novads

Cibla

1.vieta

16.12.2021.

       

Filozofijas olimpiāde

valsts

Cibla

dalība

02.02.2022.

     

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas 11.-12.kl. olimpiāde

novads

Cibla

1.vieta

21.02.2022.

     

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas 11.-12.kl. olimpiāde

Valsts

     

5.

Elīna Deviķe

5.

Terēzija Mizāne

Matemātika 5.-8.kl. olimpiāde

novads

Cibla

atzinība

01.04.2022.

6.

Egita Kozlovska

12.

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas 11.-12.kl. olimpiāde

novads

Cibla

3.vieta

21.02.2022.

 

 

Ciblas vidusskolas izglītojamo sasniegumi starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2020./2021.m.g.

 

Olimpiāde

Rezultāts

 

Bioloģijas

1.vieta

1 skolēns

 

Atzinība

2 skolēni

Latviešu v. un lit.

3.vieta

1 skolēns

 

1.vieta

1 skolēns

Filozofijas

2.vieta

1 skolēns

 

Atzinība

2 skolēn1

 

3.vieta

1 skolēns

 

1.vieta

1 skolēns

Vēstures

1.vieta

1 skolēns

 

3.vieta

1 skolēns

 

2.vieta

1 skolēns

Fizikas

3.vieta

1 skolēns

 

atzinība

1 skolēns

Latv.v. un lit.11.-12.kl.

3.vieta

1 skolēns

Ekonomikas

1.vieta

Izvirzīts uz Valsts olimpiādi.

1 skolēns

1 skolēns

 

2.vieta

1 skolēns

Matemātikas

2.vieta

1 skolēns

 

3.vieta

1 skolēns

Ķīmijas

atzinība

1 skolēns

Ģeogrāfijas

2.vieta

1 skolēns

 

3.vieta

2 skolēni

Matemātikas

3.vieta

1 skolēns

 

Olimpiādes un to rezultāti Ciblas vidusskolā

       

Mācību priekšmeta olimpiāde

2015./2016.m.g.

rezultāti

2016./2017.m.g.

rezultāti

2017./2018.m.g. rezultāti

Bioloģija

2.vieta-2 skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln.

Informātika

2.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln.

Atzinība-2skoln.

2.vieta-1skoln.

1.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln

Vēsture

1.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

1.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Atzinība-1skoln.

Latviešu valoda 11.-12.kl.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

1.vieta-1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Latviešu valoda, lit. 8.,9.kl.

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

 

1.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-2skoln.

Mājturība un tehnoloģijas

1.vieta-1skoln.

2.vieta-2skoln.

3.vieta-2skoln.

Atzinība-1skoln.

 

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-2skoln.

13.atklātā mājturības un t. olimp.

 

Izvirzīts uz 2.kārtu Rīgā-1skoln.

 

Latviešu v.3.kl.

Atzinība-2skoln.

Atzinība -1skoln.

 

Angļu valodas

   

3.vieta-1skoln

Atzinība-1skoln.

Valodu olimpiāde

   

2.vieta-1skoln.

Filozofijas

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-2skoln

1.vieta- 1skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln

Krievu valoda

Atzinība-1skoln.

 

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

Fizika

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

Atzinība-1skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln

Matemātika 9.-12.kl.

3.vieta-1skoln.

Atzinība3skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Atzinība-1skoln.

2.vieta-1skoln.

Matemātika 5.-8.kl.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-5skoln.

1.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-1skoln.

1.vieta-2skoln.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

Matemātika 4.kl.

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

   

Ekonomika

2.vieta-2skoln.

2.vieta-2skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-2skoln.

3.vieta-2skoln

Atzinība-2skoln.

Ķīmija

2.vieta-1skoln.

3.vieta-2skoln.

2.vieta-1skoln.

 

Ģeogrāfija

1.vieta-1skoln.

3.vieta-3skoln.

Atzinība – 2skoln.

 

Vizuālā m.

3.vieta-1skoln.

Atzinība-2skoln.

2.vieta-1skoln.

3.vieta-1skoln

Atzinība-2skoln.

 

VALSTS latviešu v.un lit.

Atzinība-1skoln.

   

Latgales reģiona latv.v. un lit. olimpiāde

 

Atzinība -1skoln.

 

Latgales reģiona matemātikas olimp.4.kl.

3.vieta- 1skoln.

   

Latgales novada atklātā latviešu v.un lit.olimp.5.,6.kl.

2.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

1.vieta-1skoln.

Atzinība-1skoln.

1.vieta-1skoln.

2020-page-001

2020-page-002

CIBLAS VIDUSSKOLAS

informācija par izglītojamo sasniegumiem

Mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

 2021./ 2022. mācību gadā

 

N.p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Mācību priekšmeta olimpiādes/ZPD nosaukums

Mērogs

(novads, reģions, valsts)

Pasākuma norises vieta

Rezultāts

Pasākuma norises datums

1.

Lana Rivča

8.

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas olimpiāde 8.-9.kl.

novads

Cibla

atzinība

09.02.2022.

2.

Inta Seimuškina

10.

Dace Ruško

Fizikas olimpiāde

novads

Cibla

2.vieta

14.01.2022.

 

 

 

Ināra Evertovska

Matemātikas olimpiāde

novads

Cibla

2.vieta

21.01.2022.

 

 

 

Rūta Trukšāne

Bioloģijas olimpiāde

novads

Cibla

2.vieta

25.11.2021.

3.

Atis Austris Kalvītis

12.

Malvīne Loce

Filozofijas olimpiāde

novads

Cibla

1.vieta

16.12.2021.

 

 

 

Malvīne Loce

Filozofijas olimpiāde

valsts

Cibla

dalība

02.02.2022.

 

 

 

Zoja Dembovska

Vēstures olimpiāde

novads

Cibla

atzinība

09.12.2021.

4.

Elīza Paula Ivanova

12.

Inese Boļševiča

Ģeogrāfijas olimpiāde

novads

Cibla

3.vieta

08.02.2022.

 

 

 

 

Filozofijas olimpiāde

novads

Cibla

1.vieta

16.12.2021.

 

 

 

 

Filozofijas olimpiāde

valsts

Cibla

dalība

02.02.2022.

 

 

 

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas 11.-12.kl. olimpiāde

novads

Cibla

1.vieta

21.02.2022.

 

 

 

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas 11.-12.kl. olimpiāde

Valsts

 

 

 

5.

Elīna Deviķe

5.

Terēzija Mizāne

Matemātika 5.-8.kl. olimpiāde

novads

Cibla

atzinība

01.04.2022.

6.

Egita Kozlovska

12.

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas 11.-12.kl. olimpiāde

novads

Cibla

3.vieta

21.02.2022.

Sasniegumi
FUVIFLOW0909