“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

PDFDrukātE-pasts

Ciblas novada Ciblas vidusskolas

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

2018./2019.g. (septembris – jūnijs)

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

septembris

līdz 28.09.

8. – 12.10.

9.10.18.

10.10.18.

11.10.18.

oktobris

novembris

decembris.

Informatīvā sanāksme par projektu NR.8.3.5.0/16/I/001

VIAA elektronisko anketu aizpildīšana.

Karjeras nedēļas publiskie pasākumi:

  • “Iedvesmas stunda ar profesionāļiem”.
  • Konkurss “Sāksim ar sevi!”
  • Radošās darbnīcas “Interešu krustcelēs”

KAA metodikas aprobācija.

PKK kontaktstundas – karjeras prasmju veidošana.

Skolotāji un administrācija.

7. – 12.kl.

  1. – 12.kl.
  2. – 4.kl.

7. – 9.kl.

1. – 6.kl.

5. – 9.kl.

PKK – E.Rimicāne

klašu audzinātāji.

PKK – E.Rimicāne

klašu audzinātāji.

PKK E.Rimicāne

februāris

marts

aprīlis

Izglītības iespēju izpēte. Izstāde “Skola 2019” un Ēnu diena.

ES fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 pasākumi: (VIAA apst.25.09.18.)

  • “Profesija - konditors”
  • “Profesija - fizioterapeits”
  • “Senie arodi mūsdienās”
  • “Zemnieks – uzņēmējs laukos”

9. – 12.kl.

5 vidusskolēniem apmaksāts ceļš

       5. – 8.kl.

5. – 8.kl.

1. – 4.kl.

9. – 12.kl.

PKK un klašu audzinātāji

Maijs

PKK kontaktstundas – karjeras prasmju veidošana.

  1. – 8.kl

10. – 11.kl.

Klašu audz. un skolotāji.

Jūnijs

Padarītā darba analīze/vērtēšana

skolotāji

PKK

5.09. 2018. Pasākumu plānā iespējamas korekcijas. PKK E.Rimicāne

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001
FUVIFLOW0909