"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

PDFDrukātE-pasts

log

Ciblas novada pašvaldība 2017.gada 27.jūlijā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 īstenošanu Ciblas novada skolās. Sākot ar šī gada septembri projekta aktivitātēs iesaistīties gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Ciblas vidusskolā paredzētas individuālas nodarbības matemātikā, interešu izglītības pulciņi: “Folkloras skola”, “Vides izziņas spēles”, “Pētnieciskā darba iemaņas”, “Literārā jaunrade. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas logopēda nodarbības izglītojamajiem ar mācību grūtībām lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei, kā arī pedagoga palīga nodarbības matemātikas iemaņu attīstīšanai 1.-6.klasēs.

Projekta ietvaros 7.-9.klašu skolēniem ir paredzēta mācību vizīte - brauciens uz AHHA zinātnes centru Igaunijā, 1.-6.klašu audzēkņi apmeklēs ZINOO centru Cēsīs.

Projekta 1.posms tiks īstenots no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam

                                                                               Projekta vadītāja Sarmīte Leščinska

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
FUVIFLOW0909