Izglītības programmas

PDFDrukātE-pasts

Skolas īstenotās izglītības programmas ir licencētas un atbilst valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem.

Programmas nosaukums

Kods

Licences Nr.

Akreditācijas termiņš

Pamatizglītības programma

21011111

V-7387

2022.g.26. aprīlis

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-7049

2022.g.26. aprīlis

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-9157

2022.g. 26.aprīlis

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811

V-8827

2022.g.26. aprīlis

Pamatizglītības programma

21011111

V-3056

2022.g.26. aprīlis

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-3057

2022.g. 26.aprīlis

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811

V-8827

2022.g.26. aprīlis

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

21015911

V-3621

2022.g.26. aprīlis

Vispārējās vidējās izglītības programma

31016011

V-3391

2022.g. 26.aprīlis

Izglītības programmas
FUVIFLOW0909