Skolas padome

PDFDrukātE-pasts

Skolas padome.

Skolas Padome  ir koleģiāla institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, izglītojamo vecāku, izglītojamo un Skolas darbinieku līdzdalību Skolas darba pilnveidošanā, atbalstīšanā un demokrātisko tradīciju veidošanā.

Padomes sastāvā ir:

  • Viens skolēnu vecāks no katras klases, kuru ievēl uz 2 gadiem un no kuriem viens ir Padomes priekšsēdētājs;
  • 2 skolas pedagogu pārstāvji;
  • skolas tehniskā personāla pārstāvis
  • 2 skolēnu pašpārvaldes pārstāvji
  • Skolas direktore.

2022/2023.m.g. – Skolas Padomes priekšsēdētājs ir Andris Toporkovs

Skolas padome
FUVIFLOW0909