Pedagogi

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskolas skolotāji 2022./2023.m.g.

N.p.k.

Skolotājs

 

1.

Anita Astiča

4.klases skolotāja un audzinātāja. Pagarinātās dienas grupas skolotāja.

2.

Inese Boļševiča

Ģeogrāfijas skolotāja. 1.un 3.klases skolotāja un klases audzinātāja

3.

Zoja Dembovska

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, sociālo zinību un vēstures, kultūras pamatu skolotāja, 9.klases audzinātāja

4.

Silvija Donska

2.klases skolotāja un audzinātāja; vizuālās mākslas skolotāja

5.

Ināra Evertovska

Direktora vietniece. 8.,10.,11.kl. matemātikas skolotāja; 8.klases audzinātāja

6.

Alla Kalvīte

Krievu valodas skolotāja, 10.klases latviešu valodas skolotāja un 10. klases audzinātāja

7.

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 5., 9. un 11.kl.; 5.klases audzinātāja

8.

Sarmīte Leščinska

Datorikas skolotāja 5.-8.kl. un 10. klasei

 

9.

Terēzija Mizāne

Matemātikas 5.,6.,7.,9.kl skolotāja;7.klases audzinātāja

10.

Ineta Miklucāne

5.,6. kl. sporta un veselības skolotāja

11.

Daina Purina

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja; skolas bibliotekāre, pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

12.

Dace Ruško

Fizikas skolotāja

13.

Rūta Trukšāne

Bioloģijas, ķīmijas skolotāja.

14.

Sarmīte Streļča

Angļu valodas 1.-11.kl.; 11. klases audzinātāja

15.

Viktors Pisarenko

Dizaina un tehnoloģiju, sporta un veselības 7.-11.kl. skolotājs, interešu izglītības skolotājs

16.

Dzintra Toporkova

Mūzikas skolotāja; 6.klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja

17.

Jekaterina Fjodorova

Skolas psiholoģe

18.

Uldis Mortuzāns

Datorikas 9.klasei skolotājs, interešu izglītības skolotājs

19.

Ērika Naruševiča

Speciālais pedagogs, 3. klases matemātikas, latviešu valodas skolotāja

20.

Sanita Reinika

Skolas logopēde

Pedagogi
FUVIFLOW0909