Pedagogi

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskolas skolotāji 2021./2022.m.g.

N.p.k.

Skolotājs

 

1.

Anita Astiča

3.klases skolotāja un audzinātāja. Pagarinātās dienas grupas skolotāja.

2.

Inese Boļševiča

Ģeogrāfijas skolotāja. 2.un 4.klases skolotāja un klases audzinātāja

3.

Zoja Dembovska

Latvijas vēstures, pasaules vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, sociālo zinību un vēstures, kulturoloģijas , kultūras pamatu skolotāja, 8.klases audzinātāja

4.

Silvija Donska

1.klases skolotāja un audzinātāja; vizuālās mākslas skolotāja

5.

Ināra Evertovska

Direktora vietniece. 7.,10.,12.kl. matemātikas skolotāja; 7.klases audzinātāja

6.

Alla .Kalvīte

Krievu valodas skolotāja

7.

Ināra Kuzņecova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.-12.kl.; 12.klases audzinātāja

8.

Sarmīte Leščinska

Skolas direktore. Datorikas skolotāja 4-5. 7-8.kl. 

Informātikas skolotāja 6.kl.

9.

Malvīne Loce

Filozofijas, politikas un tiesību, ekonomikas skolotāja

10.

Terēzija Mizāne

Matemātikas 5.,6.,8.,9.kl skolotāja;6.klases audzinātāja

11.

Ineta Miklucāne

Sporta 6.,12.kl. skolotāja, interešu izglītības skolotāja

12.

Daina Purina

Dizaina, mājturības un tehnoloģiju(meitenēm) skolotāja; 9.klase audzinātāja; skolas bibliotekāre, pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

13.

Dace Ruško

Fizikas skolotāja

14.

Rūta Trukšāne

Bioloģijas, ķīmijas skolotāja; 10.kl. audzinātāja

15.

Gaļina Garbuzova

Angļu valodas 10.,12.kl. skolotāja

16.

Sarmīte Streļča

Angļu valodas 1.-9.kl.; latviešu valodas un literatūras 5.kl. skolotāja

17.

Viktors Pisarenko

Dizaina, mājturības un tehnoloģiju( zēniem), sporta,sporta un veselības 5.,7.,8.,9.,10.kl. skolotājs, interešu izglītības skolotājs

18.

Dzintra Toporkova

Mūzikas skolotāja;5.klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja

19.

Jekaterina Fjodorova

Skolas psiholoģe

20.

Uldis Mortuzāns

Datorikas 10.klasei skolotājs, interešu izglītības skolotājs

21.

Ērika Naruševiča

Speciālais pedagogs

22.

Antra Bufala

Sociālais pedagogs

23.

Sanita Reinika

Skolas logopēde

Pedagogi
FUVIFLOW0909