Atbalsta personāls

PDFDrukātE-pasts

Atbalsta personāla darbinieki palīdz skolēniem mācību, psiholoģisko, sociālo un veselības problēmu risināšanā, organizē atbilstošus atbalsta pasākumus, savā darbā ievēro konfidencialitāti. Sadarbojas gan savstarpēji, gan ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem.

1. Jekaterina Fjodorova - psiholoģe;  pie psihologa var nākt un runāt par jebko, kas Tevi satrauc…
           Darba laiks: otrdiena, plkst 8.15- 15.40
 
2. Ērika Naruševiča- speciālais pedagogs; palīdz speciālās izglītības skolēniem apgūt mācību vielu matemātikā, latviešu valodā, dizainā un tehnoloģijās.
               Darba laiks: saskaņā ar stundu sarakstu
 
3. Sanita Reinika - skolas logopēds, palīdz skolēniem pareizi izrunāt skaņas, novērst lasīšanas un rakstīšanas grūtības, paplašināt vārdu krājumu, saklausīt un pareizi lietot garumzīmes, attīstīt fonemātisko uztveri, atšķirt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus.
               Darba laiks: piektdien, plkst.08.15– 14.50
Atbalsta personāls
FUVIFLOW0909