Skolēnu pašpārvalde

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde.

     Skolēnu pašpārvalde darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Tās mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā. Lai to nodrošinātu, aktīvākie 5.-11.kl.klašu skolēni piedalās pasākumu plānošanā un īstenošanā, turpina esošās tradīcijas un veido jaunas , par kurām pašiem ir prieks un lepnums.

     Pašpārvaldes galvenā vērtība ir skolēns, tādēļ mūsu uzdevums ir parūpēties par to, lai katrs jaunietis mūsu skolā justos uzklausīts, atbalstīts un iesaistīts.

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2022./2023.m.g.

11.kl.- Inta Seimuškina (pašpārvaldes priekšsēdētāja)

            Alīna Ciganska

10.kl.-Ēriks Krumholcs

           Einārs Andžāns

9.kl.- Einārs Čodars

         Aivis Bondars

8.kl.-Aija Puisāne

         Agnese Rudzīte (priekšsēdētājas vietniece)

7.kl.-Ilze Sidorčenko

         Evita Ozolniece

6.kl.-Elīna Deviķe

         Alise Leščinska

         Keita Cunska

         Melānija Dmitrijeva

5.kl.-Lauma Toporkova

         Jānis Augustovs

         Markus Losenkovs

Skolotājs/konsultants-Silvija Donska

Skolēnu pašpārvalde
FUVIFLOW0909