Skolēnu pašpārvalde

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde.

Skolēnu pašpārvalde darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Tās mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanasdarbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā. Lai to nodrošinātu, aktīvākie 7.-12.kl.klašu skolēni piedalās pasākumu plānošanā un īstenošanā, turpina esošās tradīcijas un veido jaunas , par kurām pašiem ir prieks un lepnums.

     Pašpārvaldes galvenā vērtība ir skolēns, tādēļ mūsu uzdevums ir parūpēties par to, lai katrs jaunietis mūsu skolā justos uzklausīts, atbalstīts un iesaistīts.

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2021./2022.m.g.:

12.kl.-Elīza Paula Ivanova (pašpārvaldes priekšsēdētāja)

           Vlada Seimuškina (priekšsēdētājas vietniece)

           Egita Kozlovska

           Diāna Ozoliņa

10.kl.-Inta Seimuškina

           Alīna Ciganska

9.kl.- Justīne Protasova

         Valērija Dreiska

8.kl.- Einārs Čodars

         Lauma Kuzņecova

         Madara Juškāne

7.kl.- Veronika Zaščerinska

         Aija Puisāne

Skolotājs/konsultants-Silvija Donska

Skolēnu pašpārvalde
FUVIFLOW0909