Interešu izglītība

PDFDrukātE-pasts

Interešu izglītība Ciblas vidusskolā 2021./2021.m.g

N.p.k.

Interešu izglītības programma

Vēlamais stundu skaits

Skolotājs

1.

Tautas mūzikas instrumentu spēle

7.-12.kl.

2

Dzintra Toporkova

2.

Tautas mūzikas instrumentu spēle

4.-6.kl.

2

Dzintra Toporkova

3.

Tautas mūzikas instrumentu spēle

1.-3.kl.

2

Dzintra Toporkova

4.

Folkloras kopa “Ilžeņa” 1.-12.kl.

4

Dzintra Toporkova

5.

Ritmika 3.klasei

1

Dzintra Toporkova

6.

Koriģējošā vingrošana 1.-6.kl.

1+1

Ineta Miklucāne

7.

Pulciņs “Lego robotika” 1.-6.kl.

2

Uldis Mortuzāns

8.

Rokdarbi skolai

1

Daina Purina

9.

Garīgās mūzikas ansamblis 4.-5.kl.

2

Dzintra Toporkova

10.

Latgaliešu rakstu valodas apguve.

Izglītības iestādēs Latgalē

4.-6.kl.

1

Dzintra Toporkova

Interešu izglītība
FUVIFLOW0909