Interešu izglītība

PDFDrukātE-pasts

Interešu izglītība Ciblas vidusskolā 2022./2023.m.g

N.p.k.

Interešu izglītības programma

Vēlamais stundu skaits

Skolotājs

1.

Tautas mūzikas instrumentu spēle

1.-2.kl.

2

Dzintra Toporkova

2.

Tautas mūzikas instrumentu spēle

4.-6.kl.

2

Dzintra Toporkova

3.

Folkloras kopa “Ilžeņa” 1.-11.kl.

6

Dzintra Toporkova

4.

Ritmika 3.-4.klasei

1

Dzintra Toporkova

5.

Koriģējošā vingrošana 3.-4.kl.

1

Anita Astiča

6.

Sporta spēles 5.-6.kl., 7.-8. kl, 9. kl.

1+1+1

Viktors Pisarenko

7.

Robotikas pamati 1.-4. kl.

1

Uldis Mortuzāns

8.

Pulciņš “Lego robotika” 5.-11.kl.

1

Uldis Mortuzāns

9.

Rokdarbi skolai 6.-9. kl.

1

Daina Purina

10.

Kristīgā mācība 1.-2. kl.

2

Dzintra Toporkova

11.

Kokapstrāde 5.-9. kl.

1

Viktors Pisarenko

Interešu izglītība
FUVIFLOW0909