Ārpusstundu pasākumi

PDFDrukātE-pasts

Apstiprināts

ar direktora rīkojumu Nr.1.10/59

CIBLAS VIDUSSKOLAS ĀRPUSSTUNDU PLĀNS 2021./2022.M.G.

SEPTEMBRIS-DROŠĪBA.VIDE.

01.09.

Zinību diena.

12.klase, I.Kuzņecova,Dz.Toporkova

02.09.

Sporta diena-,,Būsim kopā-aktīvi!’’

Sadarbībā ar projektu “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem”        

I.Miklucāne, L.Caune,

kl.audzinātāji

03.09.

Klases diena.

Kl.audzinātāji

06.-10.09.

Drošības nedēļa

Klases audzinātāji

10.09.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Ludzā.

I.Kuzņecova, D.Purina

12.09.

Tēvu diena ,,Supertētis!’’

I.Miklucāne

15.09.

Aktivitāte kopā ar Ludzas novada jauniešiem ,,Soļi mūsu novada nākotnei’’/Ludzas BJC

Skolēnu pašpārvalde

16.09.

Projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” AKTIVITĀTE-EKSKURSIJA        

L.Caune

27.-30.09.

Rudenīgās radošās pieturas:

 • Muzikālā
 • Sportiskā
 • Krāsainā
 • Vārdiskā

Dz.Toporkova,I.Miklucāne

A.Astiča, I.Boļševiča,

S.Donska, D.Purina

28.09.

,,Skolas somas ‘’aktivitātes:

 • Ekskursija uz Lūznavas muižu
 • Ekskursija uz SIA"Skrīveru saldumi" fabrku

5.-6.kl.skolēni,

Dz.Toporkova

T.Mizāne

9.-12.kl.skolēni

D.Purina,R.Trukšāne,

I.Kuzņecova

30.09.

Reģionālā tikšanās tiešsaistē ,, Ceļā uz pašpārvaldi’’(VISC)

Skolēnu pašpārvalde

OKTOBRIS-KARJERAS IZGLĪTĪBA

01.10.

,,Skolas somas’’aktivitāte:

 • Nodarbība ,, Pa grāfa Borga piedzīvojuma takām’’
 • Nodarbība Latgales kultūrvēstures muzejā ,,Kā top maize’’
 • Klases stundas
 • Diskusija vecākiem ,,Tehnoloģijas ģimenē-draugs vai svešinieks’’(tiešsaistē-11.10.)
 • Interaktīva spēle profesiju

7.-8.kl.skolēni,

I.Evertovska,

Z.Dembovska

05.10.

Skolotāju diena.

Skolēnu pašpārvalde

Līdz 15.10.

Līdz

29.10.

Radošo darbu konkurss ,,Dārzā audzis-mājās nācis’’

Dabas fotomirkļi,,No Miķeļiem līdz Mārtiņiem’’

1.-12.kl.

S.Donska

Ludzas novada BJC

06.10.

,,Skolas somas’’aktivitāte:

1.-4.kl.

I.Boļševiča

A.Astča, S.Donska

11.-15.10

Karjeras nedēļa:

izzināšanai ,,ParProf.lv’’

 • Diskusija jauniešiem ,,Iedvesmas stāsti-Kā es nokļuvu IKT nozarē?’’ (tiešsaistē-12.10.)
 • Lāčplēša diena
 • Valsts svētku pasākumi klasēs

Kl.audzinātāji

18.-22.10.

RUDENS BRĪVDIENAS

NOVEMBRIS-ES LATVIJĀ

10.11.

Mārtiņdiena

S.Donska

Dz.Toporkova

11.-17.11.

Tēvzemes nedēļa:

(mūzikas st.,vēstures st.,sociālās zin.,vizuālā m., klases st.)

 • Radošs darbs ,,Tu esi Latvijas dārgums’’(zīmējumi, esejas, dzejoļi, domraksti)
 • Skolas rotāšana
 • Klases rotāšana
 • Vēstures stunda,,Varonība.Drosme. Pateicība.’’
 • muzikālā
 • sportiskā
 • vārdiskā
 • izzinošā

I.Novožilovs

Z.Dembovska

Dz.Toporkova

Kl.audzinātāji

Latv.val.skolotāji

DECEMBRIS-SOCIĀLĀ LĪDZATBILDĪBA

29.11.-03.12.

Ceļā uz Ziemassvētkiem:

D.Purina

Kl.audzinātāji

03.12.

Starpskolu kausa izcīņa florbolāFelicianovas sporta komplekss

10.-12.kl.meitenes

I.Miklucāne

06.-10.12.

Klasēs-,,Sirds stunda’’

Kl.audzinātāji

01.-13.12.

Labdarības plānošana un realizācija.

(apsveikumi vientuļiem cilvēkiem)

S.Donska

Skolēnu pašpārvalde

21.12.

Ziemassvētku pasākumi klasēs.

Kl.audzinātāji

22.12.-04.01.

ZIEMAS BRĪVDIENAS

JANVĀRIS- SADARBĪBA

13.-20.01.

Barikāžu atceres nedēļa,, ,,Domā par Latviju! Piemini barikādes!’’:

Z.Dembovska

Dz.Toporkova

21.01.

Starpskolu kausa izcīņa florbolā.

8.-9.kl.zēni

V.Pisarenoks

FEBRUĀRIS-SEVIS PILNVEIDOŠANA

.02.

Ēnu diena

 

.02.

Latvijas skolu Ziemas festivāls

1.-12.kl.

I.Miklucāne

V.Pisarenoks

11.02.

Starpskolu kausa izcīņa tautas bumbā

4.-5.kl.

I.Boļševiča

V.Pisarenoks

.02.

Erudītu konkurss ,,FIZMIX.lv Eksperimenti’’

D.Ruško

8.-9.kl.

14.-18.02.

Tematiskā nedēļa ,,Valentīndienas noskaņās’’

Skolēnu pašpārvalde

 

MARTS-ATBILDĪBA SEVIS IZZINĀŠANA

 

21.-25.03.

Pēcpusdiena ,, Saistošā fizika un ķīmija’’

6.-7.kl.

R.Trukšāne,D.Ruško

.03.

Erudītu konkurss ,,Valodu labirintos’’

8.-9.kl.

11.03.

Erudīts mazajiem ,,Zini vai mini’’

1.-4.kl.

I.Boļševiča

     

14.-18.03.

21.-25.03.

PAVASARA BRĪVDIENAS (1.-10.kl.)

                                                 (12.klasei)

 
 

APRĪLIS- ATBILDĪBA

 

11.-14.04.

Pavasarīgi radošās pieturas:

1.-6.kl.

**.04.

Lielā talka pie skolas.

 

22.04.

Starpskolu Pavasara kross (individuālais)

4.-12.kl.

I.Miklucāne

 

Olimpiskais mēnesis

Sporta skolotājas

     
 

MAIJS-PIEDERĪBA

 

03.05.

Brīvības skrējiens ,,TEV un Latvijai’’

Z.Dembovska

I.Miklucāne

06.05.

Starpskolu sacensības vieglatlētikā

3.-12.kl.

I.Miklucāne

A.Astiča

I.Boļševiča

**.05.

Pēdējais zvans 9.un 12.klasei

8.kl.,Z.Dembovska

S.Donska

**.05.

Klases diena

Kl.audzinātāji

**.05.

       Pasākums ,,Par skolas godu’’

Skolas vadība

     

**.06.

Izlaidums 9.klasei

D.Purina

**.06..

Izlaidums 12.klasei

I.Kuzņecova

***Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana visa mācību gada garumā

Ārpusstundu pasākumi
FUVIFLOW0909