Ārpusstundu pasākumi

PDFDrukātE-pasts

CIBLAS VIDUSSKOLAS ĀRPUSSTUNDU PLĀNS 2022./2023.M.G.

01.09.

Zinību diena.

S.Donska

Dz.Toporkova

D.Purina

02.09.

Sporta diena-,,Sporto un kļūsti sportisks!’’

I.Miklucāne

08.09.

Vides izglītības programmas ,,Zaļā klase’’ pasākums ,,No sēklas līdz tankkuģim’’

5.-7.kl.audzinātāji

Visu gadu

Skaļās lasīšanas stunda

(1reizi nedēļā/skolas bibliotēka)

D.Purina

16. 09.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Ludzā.

A.Kalvīte

D.Purina

13.09.

Saruna par medijpratību (Medijpratības projekts Latvijas skolās)

Sarunu vadīs V. Tkačenko, medijpratības trenere

9.,10.,11.kl.

15.09.

,,Latvijas valsts Mežu ekspedīcija’’

5.,6.kl.audzinātāji

29.09.

Miķeļdiena Ludzas muzejā .

       1.-4.kl.A.Astiča

30.09.

,,Meža dienas 2022’’ Eversmuižas parkā.

5.-11.kl.

R.Trukšāne

05.10.

Skolotāju diena.

Skolēnu pašpārvalde

05.10.

07.10.

**.10.

,,Latvijas skolas somas’’ aktivitātes:

 • Ekskursija uz Lūznavas muižu
 • Ekskursija uz Siguldu

1.-4.kl.

8.-11.kl.

5.-7.kl.

06.10.

Interaktīva izlaušanās spēle “Uz Eiropu”

(projekta ,,Uz Eiropu caur Latvijas pierobežu’’aktivitāte)

10.-11.kl.

A.Kalvīte

03.10.-14.10.

Labo darbu nedēļa.

Labdarības akcija “Labsirdīgā ķepa”

Ludzas novada BJC sadarbībā ar novada izglītības iestādēm

17.-21.10.

Karjeras nedēļa

Tēma: Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.

Kl.audzinātāji

24.-28.10.

RUDENS BRĪVDIENAS

09.11.

Kampaņas ,,Es, tu un Satversme’’-vieslekcija ar A.Bukšu .

Dz.Toporkova

09.11.

Izglītojošā lekcija vecākiem ,, Pozitīvās mācīšanās motivācijas veidošana ‘’

Skolas psiholoģe

10.11.

Mārtiņdiena

S.Donska

Skolēnu pašpārvalde

11.-17.11.

Līdz 18.11.

Tēvzemes nedēļa:

 • Lāčplēša diena
 • Valsts svētku pasākums
 • radošo darbu konkurss „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”(domraksti, esejas, dzejoļi, zīmējumi)

I.Novožilovs

Z.Dembovska

Dz.Toporkova

I.Kuzņecova

Latv.val.skolotāji

S.Donska

15.-24.11.

Eiropas medus brokastis.

Kl.audz.

01,-09.12.

Ceļā uz Ziemassvētkiem:

 • Skolas rotāšana
 • Klases rotāšana
 • Izzinošā
 • Muzikālā
 • Garšīgā
 • Sportiskā
 • Vēstures stunda ,,Varonība. Drosme. Pateicība.’’
 • muzikālā
 • sportiskā
 • vārdiskā
 • izzinošā

D.Purina

Kl.audzinātāji

12.-16.12.

Ziemīgi radošās pieturas

1.-6.kl.

21.12.

Ziemassvētku pasākumi .

Kl.audzinātāji

26.12.-06.01.

ZIEMAS BRĪVDIENAS

13.-20.01.

Barikāžu atceres nedēļa,, ,,Domā par Latviju!   Piemini barikādes!’’:

Z.Dembovska

A.Kalvīte

13.-17.02.

Brīvdienas 1.klasei

 

**.02.

Ēnu diena

1.-11.kl.

**.02.

Latvijas skolu Ziemas festivāls

1.-12.kl.

I.Miklucāne

14.-18.02.

Tematiskā nedēļa ,,Valentīndienas noskaņās’’

Skolēnu pašpārvalde

02.03.

Tautas bumbas sacensības.

A.Astiča

I.Miklucāne

**.03.

Pēcpusdiena ,, Saistošā fizika un ķīmija’’

6.kl.

R.Trukšāne

D.Ruško

10.03.

Erudīts mazajiem ,,Zini vai mini’’

1.-4.kl.

13.-

17.03.

PAVASARA BRĪVDIENAS (1.-10.kl.)

 

31.03-06.04.

Pavasarīgi radošās pieturas:

1.-6.kl.

05.04.

Volejbols.

Sporta skolotāji

20.04.

Starpskolu Pavasara kross (individuālais)

4.-12.kl.

I.Miklucāne

V.Pisarenko

03.05.

Brīvības skrējiens ,,TEV un Latvijai’’

Z.Dembovska

S.Streļča

I.Miklucāne

03.05.

Starpskolu sacensības vieglatlētikā

V.Pisarenko

**.05.

Pēdējais zvans 9.klasei

8.kl.I.Evertovska

S.Donska

**.05.

Klases diena

Kl.audzinātāji

**.05.

       Pasākums ,,Par skolas godu’’

Skolas vadība

**.06.

             Izlaidums 9.klasei

Z.Dembovska

***Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana visa mācību gada garumā

Apstiprināts

ar direktora rīkojumu Nr.1.10/59

CIBLAS VIDUSSKOLAS ĀRPUSSTUNDU PLĀNS 2021./2022.M.G.

SEPTEMBRIS-DROŠĪBA.VIDE.

01.09.

Zinību diena.

12.klase, I.Kuzņecova,Dz.Toporkova

02.09.

Sporta diena-,,Būsim kopā-aktīvi!’’

Sadarbībā ar projektu “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem”        

I.Miklucāne, L.Caune,

kl.audzinātāji

03.09.

Klases diena.

Kl.audzinātāji

06.-10.09.

Drošības nedēļa

Klases audzinātāji

10.09.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Ludzā.

I.Kuzņecova, D.Purina

12.09.

Tēvu diena ,,Supertētis!’’

I.Miklucāne

15.09.

Aktivitāte kopā ar Ludzas novada jauniešiem ,,Soļi mūsu novada nākotnei’’/Ludzas BJC

Skolēnu pašpārvalde

16.09.

Projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” AKTIVITĀTE-EKSKURSIJA        

L.Caune

27.-30.09.

Rudenīgās radošās pieturas:

 • Muzikālā
 • Sportiskā
 • Krāsainā
 • Vārdiskā

Dz.Toporkova,I.Miklucāne

A.Astiča, I.Boļševiča,

S.Donska, D.Purina

28.09.

,,Skolas somas ‘’aktivitātes:

 • Ekskursija uz Lūznavas muižu
 • Ekskursija uz SIA"Skrīveru saldumi" fabrku

5.-6.kl.skolēni,

Dz.Toporkova

T.Mizāne

9.-12.kl.skolēni

D.Purina,R.Trukšāne,

I.Kuzņecova

30.09.

Reģionālā tikšanās tiešsaistē ,, Ceļā uz pašpārvaldi’’(VISC)

Skolēnu pašpārvalde

OKTOBRIS-KARJERAS IZGLĪTĪBA

01.10.

,,Skolas somas’’aktivitāte:

 • Nodarbība ,, Pa grāfa Borga piedzīvojuma takām’’
 • Nodarbība Latgales kultūrvēstures muzejā ,,Kā top maize’’
 • Klases stundas
 • Diskusija vecākiem ,,Tehnoloģijas ģimenē-draugs vai svešinieks’’(tiešsaistē-11.10.)
 • Interaktīva spēle profesiju

7.-8.kl.skolēni,

I.Evertovska,

Z.Dembovska

05.10.

Skolotāju diena.

Skolēnu pašpārvalde

Līdz 15.10.

Līdz

29.10.

Radošo darbu konkurss ,,Dārzā audzis-mājās nācis’’

Dabas fotomirkļi,,No Miķeļiem līdz Mārtiņiem’’

1.-12.kl.

S.Donska

Ludzas novada BJC

06.10.

,,Skolas somas’’aktivitāte:

1.-4.kl.

I.Boļševiča

A.Astča, S.Donska

11.-15.10

Karjeras nedēļa:

izzināšanai ,,ParProf.lv’’

 • Diskusija jauniešiem ,,Iedvesmas stāsti-Kā es nokļuvu IKT nozarē?’’ (tiešsaistē-12.10.)
 • Lāčplēša diena
 • Valsts svētku pasākumi klasēs

Kl.audzinātāji

18.-22.10.

RUDENS BRĪVDIENAS

NOVEMBRIS-ES LATVIJĀ

10.11.

Mārtiņdiena

S.Donska

Dz.Toporkova

11.-17.11.

Tēvzemes nedēļa:

(mūzikas st.,vēstures st.,sociālās zin.,vizuālā m., klases st.)

 • Radošs darbs ,,Tu esi Latvijas dārgums’’(zīmējumi, esejas, dzejoļi, domraksti)
 • Skolas rotāšana
 • Klases rotāšana
 • Vēstures stunda,,Varonība.Drosme. Pateicība.’’
 • muzikālā
 • sportiskā
 • vārdiskā
 • izzinošā

I.Novožilovs

Z.Dembovska

Dz.Toporkova

Kl.audzinātāji

Latv.val.skolotāji

DECEMBRIS-SOCIĀLĀ LĪDZATBILDĪBA

29.11.-03.12.

Ceļā uz Ziemassvētkiem:

D.Purina

Kl.audzinātāji

03.12.

Starpskolu kausa izcīņa florbolāFelicianovas sporta komplekss

10.-12.kl.meitenes

I.Miklucāne

06.-10.12.

Klasēs-,,Sirds stunda’’

Kl.audzinātāji

01.-13.12.

Labdarības plānošana un realizācija.

(apsveikumi vientuļiem cilvēkiem)

S.Donska

Skolēnu pašpārvalde

21.12.

Ziemassvētku pasākumi klasēs.

Kl.audzinātāji

22.12.-04.01.

ZIEMAS BRĪVDIENAS

JANVĀRIS- SADARBĪBA

13.-20.01.

Barikāžu atceres nedēļa,, ,,Domā par Latviju! Piemini barikādes!’’:

Z.Dembovska

Dz.Toporkova

21.01.

Starpskolu kausa izcīņa florbolā.

8.-9.kl.zēni

V.Pisarenoks

FEBRUĀRIS-SEVIS PILNVEIDOŠANA

.02.

Ēnu diena

 

.02.

Latvijas skolu Ziemas festivāls

1.-12.kl.

I.Miklucāne

V.Pisarenoks

11.02.

Starpskolu kausa izcīņa tautas bumbā

4.-5.kl.

I.Boļševiča

V.Pisarenoks

.02.

Erudītu konkurss ,,FIZMIX.lv Eksperimenti’’

D.Ruško

8.-9.kl.

14.-18.02.

Tematiskā nedēļa ,,Valentīndienas noskaņās’’

Skolēnu pašpārvalde

 

MARTS-ATBILDĪBA SEVIS IZZINĀŠANA

 

21.-25.03.

Pēcpusdiena ,, Saistošā fizika un ķīmija’’

6.-7.kl.

R.Trukšāne,D.Ruško

.03.

Erudītu konkurss ,,Valodu labirintos’’

8.-9.kl.

11.03.

Erudīts mazajiem ,,Zini vai mini’’

1.-4.kl.

I.Boļševiča

     

14.-18.03.

21.-25.03.

PAVASARA BRĪVDIENAS (1.-10.kl.)

                                                 (12.klasei)

 
 

APRĪLIS- ATBILDĪBA

 

11.-14.04.

Pavasarīgi radošās pieturas:

1.-6.kl.

**.04.

Lielā talka pie skolas.

 

22.04.

Starpskolu Pavasara kross (individuālais)

4.-12.kl.

I.Miklucāne

 

Olimpiskais mēnesis

Sporta skolotājas

     
 

MAIJS-PIEDERĪBA

 

03.05.

Brīvības skrējiens ,,TEV un Latvijai’’

Z.Dembovska

I.Miklucāne

06.05.

Starpskolu sacensības vieglatlētikā

3.-12.kl.

I.Miklucāne

A.Astiča

I.Boļševiča

**.05.

Pēdējais zvans 9.un 12.klasei

8.kl.,Z.Dembovska

S.Donska

**.05.

Klases diena

Kl.audzinātāji

**.05.

       Pasākums ,,Par skolas godu’’

Skolas vadība

     

**.06.

Izlaidums 9.klasei

D.Purina

**.06..

Izlaidums 12.klasei

I.Kuzņecova

***Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana visa mācību gada garumā

Ārpusstundu pasākumi
FUVIFLOW0909