Ārpusklases pasākumi

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskolas

ārpusstundu pasākumu plāns

2018./2019.m.g.

Norises laiks

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais

Citi pasākumi valstī/novadā

 

Zinību diena.

 

VIAA elektroniskā aptauja izglītojamajiem par projekta ietekmi karjeras izglītībā.

 

Pārgājienu diena ,,Ieraugi, atklāj, saglabā!’’

Klašu audzinātāji,S.Donska

 
 

Drošības nedēļa:

 • klases stundas,
 • ugunsdrošība(ugunsdzēsēju mācības skolā)

Klašu audzinātāji,

 
 

Pasākums ,, Jums, desmitie!’’

Skolēnu pašpārvalde

Meža ekspedīcija.( 6.kl.)

 

Olimpiskā diena ,,Tu vari, ja tu dari!’’

 

Olimpiskā diena 2019.

 

Radošās rudens darbnīcas :

 • Krāsainā ( viz.m.)
 • Garšīgā( mājt.un teh.)
 • Vējainā(dabaszin.)
 • Skanīgā(mūz.)
 • Dzejiskā (latv.v.)
 

Konkurss otrreizējo materiālu vākšana ,, Sāc ar sevi!’’(no2019.septembra-2020.aprīlim)

 

Skolas literārā žurnāla ,, Pērlītes’’ atklāšanas svētki Ciblas bibliotēkā.

Literārā pulciņa dalībnieki, I.Kuzņecova

 
 

Skolotāju diena.

Skolēnu pašpārvalde

 
 

Projekta ,,Skolas soma’’

nodarbības Varakļānu muižā.

Labo darbu nedēļa.

Rudens talka pie skolas.

Klašu audzinātāji,

Skolas dome

Akcija ,, Labo darbu nedēļa 2019’’

 

Karjeras nedēļa:

 • Zīmējumu izstāde “Nākotnes profesijas
 • Klases stunda   “Ielogojies nākotnē”

informācijas ieguve

e-vidē

www.profesijupasaule.lv

www.niid.lv

 • Publiskais pasākums Ciblas un Ludzas novadu jauniešiem

Nākotnes profesija tevi gaida!”

( Pušmucovas TN)

vizuālās mākslas skolotāji

Latvijas Mazpulku projektu forums 2019 “Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos”, Biržu pamatskola, Salas novads ( 19.10.)

Sacensības basketbolā (meitenēm)Ludzā,18.10.

 

RUDENS BRĪVLAIKS

   
 

Diskotēka

Skolēnu pašpārvalde

 
 

Projekts,, Skolas soma’’-

MĪĻDZIESMIŅAS. Koncertprogramma bērniem,

Latgales vēstniecība GORS.

 

Kontaktstundas karjeras prasmju attīstīšanai un interešu izpētei.

KAA darba analīze/ vērtēšana

 

Mārtiņdienas tirgus.

Mazpulka pulciņa dalībnieki

Sacensības basketbolā  

                       (Ludza )                              

 

Tēvzemes nedēļa ,,Mana Latvija, Latgale, Cibla’’:

 • Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens Ludzā.
 • Konkurss ,,Manai

Latvijai-101’’.

 • Zīmējumu izstāde ,, Mana Latgale’’
 • Erudīcijas spēle ,,Es mīlu Tevi , Latvija!’’
 • Akcija "100 labi vārdi Latvijai’’

Vizuālās mākslas skolotājas

Skolēnu pašpārvalde

 
 

Ceļā uz Ziemassvētkiem...

 • Klasēs-,,Sirds stunda’’(kl.st.)
 • Pēcpusdiena ,, Lasu, domāju un saprotu –esmu vērīgs lasītājs!’’
 • Akcija ,,Sagādā prieku !’’

( apsveikumi vientuļiem cilvēkiem Ciblas novadā)

 • Ziemassvētku pasākums ( 1.-6.kl.)
 • Ziemassvētku pasākums (7.-12.kl.)

Skolēnu pašpārvalde,

mazpulks

Sacensības florbolā (zēniem) Ludza,13.12.

 

ZIEMAS BRĪVLAIKS

   
 

Barikāžu atceres nedēļa ,,Domā par Latviju! Piemini barikādes!’’

 

Sacensības florbolā

22 .01.

Ražots Latgalē.”(SIA “VEREMS”);

PKK, 9.-12.kl .audzinātāji

Klašu audzinātāji

Tautas deju kolektīvu priekšskate Ludzas TN, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju lielkoncertam.

 

Tautas bumbas sacensības skolā .

 

Skatuves runas konkurss .

                   ( 28.02. Ludzā)

 

Valentīndienas pasākums-diskotēka.

Skolēnu pašpārvalde.

Tautas bumba, 14.02.,Ludza

 

Ēnu diena.

   
     

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Latgalē, ARPC ,,Zeimuļs’’

 

Programmas ,, Piens un augļi skolai’’ ietvaros:

                           (klases stundās)

 

Tautas deju kolektīvu skate Ludzas TN. ( 11.03. )

 

PAVASARA BRĪVLAIKS(1.-11.kl.)

   
 

Putnu dienas.( 5.-6.kl.)

Mazpulcēni

Minihandbols, 20.03.,Ludza

**.04.

Lieldienu rotaļu pēcpusdiena sākumskolā.

Skolēnu pašpārvalde

Volejbols,03.04.,Ludza

**.04.

Lielā talka pie skolas.

Skolas dome

 
 

Brīvības skrējiens,, TEV un Latvijai!’’

   

   **.05.

Pēdējais zvans 9.kl.un 12.kl.skolēniem.

   

     **.05.

Klases diena.

   

     **.05.

Pasākums ,, Par skolas godu’’

Skolas vadība

 

     **.06.

Izlaidums 9.klasei.

   

     **.06.

Izlaidums 12.klasei.

   
Ārpusklases pasākumi
FUVIFLOW0909