Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā.

Ciblas vidusskolā skolēni turpina apgūt latgaliešu rakstu valodu.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 29 decembris 2022 15:11) Autors Administrator Ceturtdiena, 29 decembris 2022 14:27

image-20220209113015-1image-20220209113015-2image-20220209113015-3

Pilotprojekts „Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” 2022./23.m.g. pēc līguma Nr. 2022-1-ZIE010 no 2022. gada 2. septembra starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju, piesaistot finansējumu no AS "Latvijas valsts meži".

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Latvijas valsts mežu” finansētajā mērķprogrammā jau otro reizi tika piešķirts finansējums latgaliešu rakstu valodas apguvei, tādējādi ļaujot vairāk nekā 25 skolās Latgalē nodrošināt kursa Latgaliešu rakstu valoda apguvi. Tas ir sākums latgaliešu rakstu valodas plašākai apguvei izglītības iestādēs atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likuma  4. panta 8. punktā noteikto: “Valsts un attiecīgās pašvaldības nodrošina latgaliskās identitātes un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, tostarp veicinot latgaliešu valodas kā latviešu valodas paveida apguvi, tai skaitā izglītības iestādēs, un lietojumu publiskajos pasākumos un ikdienas darbā, kā arī atjaunojot un vidē izmantojot vietvārdus latgaliešu valodā, tai skaitā ceļazīmēs, vietu un ielu nosaukumos.”

Šajā mācību gadā Ciblas vidusskolā skolēnu interese par latgalisko mantojumu, vērtībām, un latgaliešu rakstu valodas apguvi ir manāmi pieaugusi. Ja iepriekšējā mācību gadā darbojās 12 skolēni (4.-6.klasei), tad šogad vēlmi darboties latgaliešu rakstu valodas pulciņā ir izteikuši arī jaunāko klašu skolēni. Šobrīd Ciblas vidusskolā darbojas 22 skolēni divās vecuma grupās: 2.-4. un 5.-7.klašu grupās. Katrai grupai nedēļā ir viena mācību stunda. Nodarbību ietvaros skolēni apgūst prasmi komunicēt un sazināties latgaliešu valodā, iepazīst dažādas latgaliskās tradīcijas, vērtības un mantojumu (kulinārais mantojums, vēsturiskais mantojums, senču tradīcijas, literārais mantojums u.c.). Paralēli tiek apgūti arī latgaliešu rakstu valodas pamati.

Ieskats spilgtākajās latgaliešu rakstu valodas pulciņa ārpusstundu aktivitātēs 2022./2023. mācību gada 1.semestrī:

 • 2022.g. 9.novembrī, Tēvzemes nedēļas ietvaros, latgaliešu pulciņa dalībnieki tikās ar rakstnieku un scenāristu Aldi Bukšu, lai diskutētu par latgaliskumu, latgaliešu valodas vērtību un nozīmi saziņā, literatūrā un identitātes saglabāšanā, par Latgales lomu valsts tapšanā, ka arī par romāna  “Bruoli” tapšanas idejām un gaitu, par to, kā radās doma rakstīt grāmatu latgaliešu valodā, un kā tapa grāmata latgaliešu valodā.

WhatsApp Image 2022-11-09 at 15 11 39

 • Daugavpils teātra izrādi “Spreideits”, kas ir pirmā teātra izrāde bērniem latgaliešu valodā. Bērnu atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Izrāde bija aizraujoša un daudziem patika, ka izrāde ir tieši latgaliešu valodā, jo Daugavpils teātrī valoda skanēja nedaudz savādāk, kā mēs runājam ikdienā, un tas dažiem raisīja vēl lielāku interesi ieklausīties latgaliešu valodas skaniskajā daudzveidībā.spreideits
 • 2022.g. 21.decembrī, Ciblas ciema bibliotēkas lasītājiem tika organizēts gada noslēguma pasākums “Pyrmssvātku nūskaņuos”, kurā omulīgu pirmssvētku noskaņu uzbūra, Ciblas vidusskolas latgaliešu rakstu valodas pulciņa dalībnieki un koklētājas. Skolēni lasīja pasakas, stāstus un dzeju par ziemu, Ziemassvētkiem, un dziedāja ziemas saulgriežu dziesmas latgaliešu valodā.bibl

  Lai dīnas ar svēteibu piļdeitas,

  Lai kotram nu saules,

  Lai kotram nu laimes

  Kaids mozumeņš teik…

  (L.Liepdruviete)

  Lai jyusmuojuos bolti, gaiši, myrdzūši un gaismys pīpiļdeiti svātki!

  Paļdis par kūpā byušonu!

  Dzintra Toporkova

  „Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” pulciņa skolotāja

 

   

Ciblas vidusskola – latgaliešu valodai draudzīga skola.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 29 decembris 2022 14:26) Autors Administrator Otrdiena, 18 janvāris 2022 22:56

image-20220209113015-1image-20220209113015-2image-20220209113015-3

Ciblas vidusskola – latgaliešu valodai draudzīga skola.

Sākot ar 2021./2022.mācību gadu Ciblas vidusskolā 4. – 6.klašu skolēniem ir iespēja pilnveidot runāt un rakstītprasmi latgaliešu rakstu valodā. Nodarbības tiek organizētas Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājuma realizētā projekta “Mērķziedojums-pilotprojekts “Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē”” (Nr.2021-1-ZIE006) ietvaros. Projekts tiek realizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu no “Latvijas valsts meži” mēŗķziedojuma.

Pulciņa nodarbību mērķis ir attīstīt skolēnu latgaliešu rakstu valodas kompetenci, lai varētu pilnvērtīgi sazināties latgaliski, apzināties latgaliešu rakstu valodas nozīmi personības attīstībā un latviskās, latgaliskās identitātes un kultūras saglabāšanā.

2021./2022.m.g. 1.semestra laikā skolēni latgaliešu valodas nodarbībās lasīja un pētīja dažādus izzinošus tekstus par Latgales dabu, kultūru un vēsturi, iepazina Latgales dzejnieku daiļradi, kā arī Ciblas pusē pierakstītās pasakas latgaliešu valodā. Nodarbībās skolēni aktīvi komunicēja, diskutēja un veidoja dialogus latgaliešu valodā. Pamazām sāka apgūt arī latgaliešu rakstu valodu, vārdu pareizrakstību.

Paralēli latgaliešu rakstu valodai tiek apgūta arī novada mācība. Oktobrī tika organizēts pārgājiens pa Eversmuižas dabas taku. Pārgājiena laikā pulciņa dalībnieki sāka veidot projekta darbu - Eversmuižas dabas takas karti, tajā pierakstot nozīmīgākos vietu nosaukumus latgaliski (sāds, aizjyuru egles, katūļu bazneica, kučera (vožūņa) sāta u.c.).1

Novembrī Latvijas Valsts dzimšanas dienai skolēni gatavojās attālināti, patstāvīgi lasot un iepazīstot latgaliešu dzejnieku O.Kūkoja un O.Slišāna dzeju. Atgriežoties skolā, lasītā dzeja tika ierakstīta videosveicienā, kas tika veltīts Ciblas vidusskolas skolotājiem, skolēniem un vecākiem Latvijas dzimšanas dienā.2Videosveiciens skatāms šeit: https://youtu.be/yfE0uQQ0s6c

Decembrī skolēni sāka gatavoties Ziemassvētkiem. Nodarbībās tika apzinātas Ziemas saulgriežu tradīcijas, dziedātas dziesmas, stāstītas pasakas latgaliešu valodā. Arī 1. – 3.klašu skolēni pievienojās pulciņa dalībnieku idejai - Ziemassvētkus sagaidīt latgaliskās noskaņās. Katra klase (1. – 6.) iestudēja vienu kopīgu pasaku un Ziemassvētku rotaļu. Diemžēl, pats Ziemassvētku laiks nāca ar slimošanu un karantīnām. Tomēr dažām klasēm izdevās ierakstīt savu ziemas pasaku arī videoformātā.3Ziemas pasaku iestudējums skatāms šeit: https://youtu.be/W1-BXmb2Qv8

Jaunais, 2022.gads, aizsākās ar jaunām idejām un radošu darba sparu, piedaloties radošo darbu konkursā “Kotru godu kaids breinums nūteik”, kas veltīts Latgales dzejniekam Antonam Slišānam. Konkursa iedvesmas avots bija O.Slišāna dzejolis “Kotru godu”. Iedvesmojoties no dzejoļa, stāstot un daloties piedzīvojumos par savā dzīvē notikušajiem brīnumiem, skolēni sāka zīmēt, aprakstīt un sacerēt radošos darbus par tēmu “Kotru godu kaids breinums nūteik”. Daži labākie darbi ir aizsūtīti dalībai konkursā. Lai radītprieks un veiksme arī turpmāk! 4Elīna Deviķe, 5.kl, “Snīga prīks”

KOTRU GODU

Kotru godu kaids breinums nūteik.

Div teleišus gūteņa atnas.

Treis jiereņi vuškeņai atskrīn.

Visteņa ūlu bez čaulas izdiej.

Zam ūzula zeiļu pībierst kai dečs.

Vacyns puorstuoj peipiet i olu dzert.

Māmeņa seņgaideitu duovonu nūpierk.

Tieteits nu tierga jaunu mašynu atdzan.

Naktī dabasūs kometu radzu.

Sapynā dīnvydu jyuruos maunu.

Kotru godu kaids breinums nūteik –

I es tuo breinuma gaidu.

(O.Slišāns)

Lai izadūd pamaneit breinumus – ik godu, ik dīnu, ik mirkli!

   
Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā.
FUVIFLOW0909