Latvijas skolas soma

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 07 novembris 2019 08:48) Autors Administrator Ceturtdiena, 07 novembris 2019 08:47

31. oktobrī Ciblas vidusskolas 7.-12.kl. skolēniem inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība ,,Shape of Music ‘’ no Rīgas piedāvāja oriģinālu iespēju- gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt, gan tuvāk iepazīt četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus : vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Koncertā uzstājās jaunas un atraktīvas mākslinieces: Lelde Zaržecka (vijole), Inese Fedorovska (vijole, alts) un Arta Abaroniņa (čells, kontrabass). Pasākums notika projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros.

            Dažas atziņas pēc pasākuma :

Koncerts bija ļoti skaists. Patika, ka mākslinieces bija atraktīvas, mācēja ieinteresēt.

Pasākums nebija arī vienveidīgs, jo tika ietverti dažādu mūzikas stilu skaņdarbi.

Tika dota iespēja ne tikai klausīties, bet arī pašiem pamēģināt, kā skan instrumenti.

Bez nosaukuma

Skolotāja Silvija Donska

   

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 oktobris 2019 06:50) Autors Administrator Pirmdiena, 07 oktobris 2019 06:46

Skolas soma LV100-inverssSeptembra sākumā Latvijas Kultūras ministrija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Ciblas novada pašvaldību par projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanu Ciblas novadā. Projektā piešķirtais finansējums 2019./20120.mācību gada 1.semestrim – 1225 EUR. Tas tiek sadalīts proporcionāli izglītojamo skaitam mācību iestādēs. Projektā piedalās Ciblas vidusskola, Pušmucovas pamatskola un Ezersalas speciālā pamatskola.

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.            

                                           Projekta koordinatore S.Leščinska

   

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 oktobris 2019 09:51) Autors Administrator Pirmdiena, 02 septembris 2019 00:00

Skolas soma LV100-inverss

2018./2019.mācību gadā Ciblas vidusskolas skolēni piedalījās šādās projekts “Latvija skolas soma” aktivitātēs:

1.semestrī

1.-5.klašu skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi Latgales vēstniecībā “Gors” – “Dželsomino Melu zemē” – 2018.gada 19.oktobrī.

9.-12.klašu skolēni noskatījās Rēzeknes teātra “Joriks”I zrādi “Kinoteātris” – 2018.gada 3.novembrī.

7.-9.klašu skolēni apmeklēja Ludzas novadpētniecības muzeju, piedalījās nodarbībā “Pieloc, māsiņ, skolas somu.” – 2018.gada 13.novembrī.

1.-2.klašu skolēni viesojās Zinātkāres centrā “Zinno”Daugavpilī – 2018.gada 27.novembrī.

6.-8.klašu skolēni skatījās deju izrādi “Čipolino”Daugavpils teātrī – 2018.gada 29.novembrī.

2.semestrī

9.-12.klašu skolēni ciemojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”, piedalījās “Kaligrāfijas”nodarbībā – 2019.gada 1.martā

6.-8.klašu skolēni apmeklēja SIA “Karameles” Madonā – 2019.gada 2.maijā.

1.-5.klašu skolēni apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi Latgales vēstniecībā “Gors” – “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta” – 2019.gada 22.maijā.

                                       S.Leščinska

   

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 oktobris 2019 06:45) Autors Administrator Piektdiena, 23 novembris 2018 07:45

100293220images-extrainfo-1512-Skolas soma LV100-krasains

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

Sākot no 2018./2019. mācību gada Latvijā sāks darboties iniciatīva „Latvijas skolas soma”. Tā būs iespēja katram skolēnam mācību satura un procesa ietvaros klātienē pieredzēt Latviju – apmeklēt izrādes, koncertus un izstādes, tikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem un piedalīties nozīmīgu notikumu līdzveidošanā.

„Latvijas skolas somas” norisēs skolēni iepazīs Latvijas valstiskuma attīstības liecības, profesionālās mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, Latvijas dabu, kultūrainavas, zinātnes sasniegumus un inovācijas. „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā divsimt tūkstošiem Latvijas skolēnu, lai mācību procesu padarītu mūsdienīgu, spēcinātu valstiskās piederības apziņu un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Daudzveidīgajās norisēs skolēni caur personīgo pārdzīvojumu uzzinās „Par visu, kas Latviju padara par Latviju”.

6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā pasākumā “Arēnā Rīga” skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

Projekta atklāšanā piedalījās arī Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni un skolotājas.

                                                                                     Projekta koordinatore S.Leščinska

   
Latvijas skolas soma
FUVIFLOW0909