Labbūtības ceļa karte skolā

Labbūtības ceļakarte Ciblas vidusskolā.

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 13 decembris 2021 13:26) Autors Administrator Pirmdiena, 13 decembris 2021 00:00

Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes aktīvās dalībnieces- Egita Kozlovska, Diāna Ozoliņa, Elīza Ivanova, Vlada Seimuškina, skolotāja Silvija Donska -un sociālā pedagoģe Antra Bufala š.g. 12., 13., un 14. augustā piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā īstenošanai”” klātienes mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai, kuru mērķis ir atbalstīt psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumus skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
           Apmācības vadīja profesionāli un radoši jaunatnes speciālisti K. Castranovo un S. Andrejevs. Trīs dienu laikā noritēja produktīvs un interesants darbs ar Latgales skolu jauniešiem, tā rezultātā katra dalībskola guva idejas un praktiskas zināšanas un iemaņas,, Labbūtības ceļakartes’’ izveidei. Ciblas vidusskolas skolēnu komanda izstrādāja projektu “Labbūtības ceļakarte skolā īstenošanai”,  kas tika iesniegts konkursam un veiksmīgi apstiprināts, tā rezultātā šī projekta realizēšanai tika  iegūti Euro 1000.00.
          Projekta īstenošana tika uzsākta šī gada 22.novembrī epidemioloģiskās drošības drošajā jeb zaļajā režīmā. Projekta noslēguma nodarbība notika šī gada 9.decembrī. Šo divu mēnešu laikā 5.-12.klašu jauniešiem tika sniegta iespēja apmeklēt mākslas skolas pasniedzējas Intas Strodes, mākslas terapeites, psihoterapeites Aloidas Jurčenko un IK „Pelnrušķītes sapnis” īpašnieces Rutas Zviedres nodarbības. Nodarbību laikā jaunieši apguva jaunas prasmes , kā, piemēram, caur mākslu iepazīt sevi, pilnveidoja komunikācijas, sadarbības prasmes, izzināja iespējas, kā visefektīvāk atpazīt savas un apkārtējo cilvēku emocijas, apguva trauksmes un stresa vadīšanas tehnikas un tml. Pasniedzēji sniedza iespēju jauniešiem apgūt jaunus veidus, kā cīnīties ar spriedzi, negatīvajām emocijām un trauksmi - bez līdzcilvēku palīdzības. Noslēdzoties projektam jaunieši iegūtās prasmes un zināšanas spēs izmantot arī turpmāk, lai pilnveidotu sevi, iepazītu sevi, kā arī komunikācijā ar apkārtējiem cilvēkiem. Kopumā gan paši jaunieši, gan pedagogi ir apmierināti ar projekta sniegtajām iespējām un kā atzīst pedagogi, jauniešu psihoemocionālais stāvoklis pēc sniegtajām nodarbībām ir krasi uzlabojies. Šī bija unikāla iespēja jauniešiem parunāties ar pieredzes bagātu psihoterapeiti, kas ļāva jauniešiem kaut mazliet vairāk izprast savu emocionālo stāvokli.
           Dažu jauniešu atsauksmes par projektā apmeklētajām nodarbībām:
„Man patika nodarbības pie mākslas skolas pasniedzējas Intas Strodes, kur mēs veidojām savu nākotnes vīziju karti, jo nodarbību laikā bija radoša atmosfēra un mēs droši varējām radoši izpaust savas idejas. Protams, patika arī nodarbības pie mākslas terapeites, psihoterapeites Aloidas Jurčenko, kur izmantojot neparastu veidu varēju noskaidrot sev piemērotāko profesiju.” 12. klases skolniece Egita Kozlovska.
„Šo nodarbību laikā es vairāk iepazinu sevi. Veidojot „Vision board” sapratu, ko es gribu nākotnē, bet sarunā ar terapeiti, uzzināju, kā veiksmīgi galā ar stresu un trauksmi, kas mani piemeklē šajā covid-19 laikā. Šo aktivitāšu laikā es atpūtos un uz mirkli aizmirsu par gaidāmajiem eksāmeniem.” 12. klases skolniece Elīza Ivanova.
Kā atzīst 12. klases skolniece Diāna Ozoliņa nodarbības bija lielisks veids, kā atpūsties un apgūt kaut ko jaunu.
Pārrunājot nodarbības ar projektā iesaistītajiem jauniešiem visi atzina, ka pateicoties šī projekta nodarbībām un aktivitātēm tie ieguva jaunus veidus, kā iepazīt sevi, strādāt ar savām emocijām un cīnīties ar stresu un trauksmi, kā arī aktivitātes apvienoja klašu kolektīvus.

Attachment2

Attachment3

Attachment4

Attachment5

 "Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros"

LOGO-1024x386

   

Labbūtības ceļa karte skolā

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 29 novembris 2021 11:50) Autors Administrator Pirmdiena, 13 septembris 2021 10:48

Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes aktīvās dalībnieces- Egita Kozlovska, Diāna Ozoliņa, Elīza Ivanova, Vlada Seimuškina, skolotāja Silvija Donska -un sociālā pedagoģe Antra Bufala š.g. 12., 13., un 14. augustā piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā īstenošanai”” klātienes mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai, kuru mērķis ir atbalstīt psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumus skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

     Apmācības vadīja profesionāli un radoši jaunatnes speciālisti K. Castranovo un S. Andrejevs. Trīs dienu laikā noritēja produktīvs un interesants darbs ar Latgales skolu jauniešiem, tā rezultātā katra dalībskola guva idejas un praktiskas zināšanas un iemaņas,, Labbūtības ceļakartes’’ izveidei. Ciblas vidusskolas skolēnu komanda izstrādāja projektu “Labbūtības ceļakarte skolā īstenošanai”,  kas tika iesniegts konkursam un veiksmīgi apstiprināts, tā rezultātā šī projekta realizēšanai tika  iegūti Euro 1000.00.

     Projekta īstenošana tika sākta 22.novembrī epidemioloģiskās drošības drošajā jeb zaļajā režīmā. Pirmā no projekta aktivitātēm bija praktiskās nodarbības kopā ar Ludzas mākslas skolas pasniedzēju Intu Strodi, kuras laikā 9. un 10. klašu skolēniem tika sniegta iespēja izprast savas emocijas caur mākslu un krāsām.

     Otrā projekta aktivitātes bija nodarbības ,kuru vadīja mākslas terapeite, psihoterapeite Aloīda Jurčenko. Tajā piedalījās 7.,8. un 10. klašu skolēni. Nodarbību mērķis bija saliedēt klases kolektīvu, jo tieši šajā Covid-19 laikā skolēniem trūkst saskarsmes ar saviem vienaudžiem ,rodas atsvešinātības un tukšuma sajūta katrā skolēnā. Mākslas terapeite, psihoterapeite Aloīda Jurčenko sniedza ieskatu, kā var uzlabot attiecības ar saviem vienaudžiem un vecākiem caur sociālo gleznošanu, sarunām un spēlēm..

       Trešā projekta aktivitāte bija kopā ar IK „Pelnrušķītes sapnis” īpašnieci Ruta Zviedri. Ruta sniedza unikālu iespēju 9.klases skolēniem izzināt sevi caur skaņu terapiju. Terapijas laikā Ruta skaidroja skolēniem dabas skaņu nozīmi cilvēka dzīvē. Šī nodarbība skolēnus ieveda vēl neizzinātā skaņu pasaulē, kas patiesībā ir kopā ar mums katru dienu. Pēc nodarbības skolēniem bija mierpilni skatieni un smaids uz lūpām. Skolēni atzina, ka nekad nebija aizdomājušies par skaņu nozīmi viņu dzīvē, kā arī apguva jaunu veidu sevis izzināšanai un relaksācijai.

Arī turpmāk pārējās pamatskolas un vidusskolas klases kopā ar mākslas skolas pasniedzēju Intu Strodi un mākslas terapeiti, psihoterapeiti Aloīdu Jurčenko apgūs jaunas prasmes un iemaņas, kas ļaus uzlabot skolēnu psihoemocionālo stāvokli. Iegūtās prasmes un zināšanas skolēni izmantos sevis izzināšanā, emocionālā stāvokļa uzlabošanā un nodos arī jaunākiem skolas biedriem.

Skolēniem ir jāapzinās, ka ir jāmāk rūpēties pašam par sevi, jāiepazīst un jāizprot sevi, lai spētu sev palīdzēt un nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību speciālistiem.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

 

Attachment1

Attachment3Attachment4Attachment5

Attachment6 

 

Attachment7

 

LOGO-1024x386

   
Labbūtības ceļa karte skolā
FUVIFLOW0909