Mentālā veselība

Profesiju iepazīšana Ciblas vidusskolas projekta ietvaros

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 08 decembris 2021 13:06) Autors Administrator Trešdiena, 08 decembris 2021 13:02

Profesiju iepazīšana Ciblas vidusskolas projekta ietvaros.

Aizvadītais mācību gads Covid-19 pandēmijas ietekmē bija izaicinājumiem bagāts gan skolu darbiniekiem, gan skolēniem, pieprasot ikvienam pielāgoties pie dažādiem un ikdienā ļoti mainīgiem apstākļiem. Mācību gada laikā skolotājiem bija jāspēj pielāgoties, lai mācību vielu audzēkņiem varētu vadīt attālināti, bija jāspēj ieinteresēt skolēnus caur datora ekrānu. Pandēmija skolēniem ir radījusi pastiprinātu trauksmi, psiholoģiskas problēmas, jaunieši jūtas vientuļi, depresīvāki, stresaināki, viņiem ir izjaukts viss ritms un lielākā daļa vairs neuztraucas par sekmēm, kas var radīt stāvokli, ka pieaugs to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu.

Ciblas vidusskolas projektaMentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ietvaros jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīt dažādas viņus interesējošas profesijas, gan uzņemot viesus no dažādām darba jomām, gan dodoties vērošanas praksēs un mācību ekskursijās.

13.augustā jaunieši devās projekta vadītājas organizētajā ekskursijā uz Valsts robežsardzes koledžu un Kinoloģijas dienestu. Patīkami, ka neskatoties uz stingrajiem ierobežojumiem, jauniešiem bija iespēja apmeklēt koledžas muzeju, tika sniegts izsmeļošs ieskats par studijām un apmācībām, par robežsardzes darba specifiku, kinologu pienākumiem, tika rādīti apmācītu suņu paraugdemonstrējumi. Koledžas darbinieki deva lielisku iespēju – redzēt praktiskās kadetu ierindas apmācības un pašiem apgūt pirmās iemaņas soļošanā. Ekskursija sekoja uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ludzas nodaļu, kur jaunieši varēja iepazīties ar ugunsdzēsēju aprīkojumu, ekipējumu, apģērbu, inventāru un transporta līdzekļiem. Prieks, ka dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās par iepazīto profesiju specifiku, izaicinājumiem un darbu ikdienā. Šāda veida aktivitāte sniedz ne tikai zināšanas, bet arī ļauj izvērtēt savas vēlmes un vajadzības karjeras izvēlē, socializē jaunatni, attīstot saskarsmes prasmes un sniedzot pozitīvas emocijas.

16.augustā Ciblas vidusskolas teritorijā tika organizēts preventīvais pasākums priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kur jauniešiem notika nodarbības ar karjeras konsultanti E.Rimicāni, novadītas Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļas probācijas speciālistes L.Prikules lekcijas, tika piesaistīti VID muitas pārvaldes kinoloģijas daļas vecākie muitas eksperti R.Fjodorovs un V.Bikovskis, kas ar saviem paraugdemonstrējumiem aizrāva ne tikai jauniešus, bet arī visus klātesošos. Pēcpusdienā jaunieši varēja uzdot interesējošos jautājumus par darbu policijā Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes (VP LRP) Ludzas iecirkņa virsleitinantam A.Kozlovskim un darboties radošajā darbnīcā kopā ar ziedu salona „Diānas zieds” īpašnieci D.Ozoliņu-Kotovu, kas pasākuma noslēgumā radīja svētku sajūtu darinot atklātnes ar dzīvajiem ziediem.

16.septembrī projekta ietvaros bija lieliska iespēja jauniešus iepazīstināt ar vienu no populārākajām un senākajām tautsaimniecības jomām, lauksaimniecību, ko sniedza ZS „Granti” un ZS „Ezerlīči” īpašnieki Ritvars un Aivars Troni. Tika sniegtas zināšanas par tās galvenajām nozarēm - zemkopību un lopkopību, izrādīta teritorija, kur atrodas graudu kalte un iespaidīga traktortehnika, kas jauniešiem radīja lielu interesi. Varēja apskatīt vērienīgu gaļas lopu ganāmpulku un uzzināt informāciju par to audzēšanu. Daudzi no skolniekiem nebija iedomājušies, ka šī nozare ir tik daudzpusīga un darbietilpīga.

Projekta vadītāja atklāj, ka karjeras izvēle mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma jauniešu vidū. Nepieciešams regulārs atbalsts, lai izprast spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus. Jāveido katra izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar profesijām un ar to saistīto izglītību daudzveidību. Jānodrošina iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas. Jāpalīdz pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru. Jācer, ka šisprojekts palīdzēs atklāt sakarības starp cilvēkam piemītošajām prasmēm, iemaņām, mērķiem un tiem atbilstošajiem profesionālajiem virzieniem, arī ar atbalstošo programmu palīdzību, jauniešiem, pēc radušās krīzes, tiks stabilizēta un uzlabota mentālā veselība.


 

Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja

   

Ciblas vidusskolas projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” jūnija aktivitāšu apkopojums

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 30 novembris 1999 02:00) Autors Administrator Trešdiena, 08 decembris 2021 12:44

 

Ciblas vidusskolas projektaMentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiemjūnija aktivitāšu apkopojums

 

Ciblas vidusskolā no 12.07. līdz 16.07.2021. projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ietvaros, notika pirmais atbalsta aktivitāšu kopums, kas līdzīgi kā dienas nometnē, nodrošināja 30 jauniešiem, vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kvalitatīvu socializēšanos piecu dienu garumā. Programma bija piesātināta un interesanta!

Dienas pirmajā pusē notika nodarbības ar sporta skolotāju I.Miklucāni, izglītības psiholoģi J.Fjodorovu, sociālo pedagoģi A.Bufalu un karjeras konsultanti E.Rimicāni, pēcpusdienās tika organizēti grupu saliedēšanu veicinošie, aktīvie pārgājieni kopā ar instruktoriem I.Navožilovu un A.Tihovski. Aktivitātes tika vērstas uz piederības sajūtas veidošanu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, pašapziņas un motivācijas paaugstināšanu, mentālās veselības stabilizēšanu un psihoemocionālo labklājību. Noslēdzošā nedēļas aktivitāte bija ekskursija, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar seniem arodiem, uzsverot ģimenes vērtības un tradīcijas, vēroja paraugdemonstrējumus un darbojās keramikas darbnīcā, piedalījās teatralizētā ekskursijā pilskalnā „Lūcijas nakts pasakas”, kā arī tika apmeklēts jaunais daudzfunkcionālais sporta Olimpiskais centrs „Rēzekne” ar mērķi pilnveidot redzesloku lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

27. un 28. jūlijā, tika īstenota vēl nepieredzēta iespēja – pārgājieni ar Kamanu sporta suņiem – Sibīrijas haskijiem (ko organizē biedrība Dodkepu.lv). Vispirms notika iepazīšanās ar haskijiem, kas atraisīja jauniešu emocionālo jūtu pasauli, attīstīja empātiju un pilnveidoja sociālās prasmes, vēlāk, treneris N.Kravcovs kopā ar sievu Ilzi iepazīstināja dalībniekus ar Kamanu suņu sportu, ekipējumu un tā praktisko pielietojumu. Pārgājienā jaunieši devās kopā ar 14 haskijiem, katram dalībniekam atvēlot vienu „četrkājaino draugu”. Darbošanās ar Sibīrijas haskijiem sniedza iespēju relaksēties, pašrealizēties, socializēties un iegūt pārliecību par savām spējām, jo pārvarēt distanci nebija viegli.

Projekta vadītāja L.Caune atklāj, ka jaunieši pēc pandēmijas ir acīmredzami „izsalkuši” pēc komunikācijas un, pateicoties šim projektam, viņiem ir dota lieliska iespēja atgūties un stabilizēt traumēto mentālo veselību. Izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumu, jauniešiem dalība aktivitātēs un transporta pakalpojumi ir bez maksas, kas ir liels atbalsts bērniem no tālākiem lauku reģioniem un pilsētas. Neizsakāmu gandarījumu rada jauniešu un viņu vecāku atzinumi un pateicības. Var redzēt, ka projektā sniegtais atbalsts jau ir pozitīvi ietekmējis gan jauniešu psihoemocionālo stāvokli, gan attiecības ģimenē.

Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja

   

“Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem”

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 08 decembris 2021 12:37) Autors Administrator Pirmdiena, 13 septembris 2021 10:56

Attēlā: Projekta dalībnieku kopbilde.

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Programmas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. 

Projektu pieteikumus varēja iesniegt līdz 2021. gada 24. maijam. Ciblas vidussskolas komanda, Laumas Caunes vadībā, iesniedza savu redzējumu jauniešu atbalstam savā novadā un ieguva finansējumu EUR 9606,00 apmērā projekta īstenošanai.

Lai izvērtēt nepieciešamību dalībai projektā, maija mēnesī, Ciblas novada skolu atbalsta komanda veica pētījumu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz skolēniem. Kopumā tika aptaujāti skolēni vecumā no 6. līdz 12. klasei, vecāki un skolotāji. Ar aptaujas palīdzību notika psihoemocionālo pašsajūtu un veselības stāvokļa izvērtēšana, apzinātas izmaiņas attiecību jomā un kognitīvo spēju grūtības, uzzināta attieksme pret mācību procesu.

Kā atklājās, pusaudži ir sabiedrības daļa, kuru Covid-19 saslimšana apdraud vismazāk, bet kuru dzīves pandēmijas ierobežojumi ietekmējuši visvairāk. Pusaudžu un jauniešu psihoemocionālāis stāvoklis ir mainījies praktiski visiem respondentiem, tikai 20 % no aptaujāto, pēc attālinātā mācību procesa, jūtas labi. 56 % respondentu jūtas viegli aizkaitināmi, izjūt tukšuma sajūtu, ir kļuvuši vienaldzīgi un bieži izjūt skumjas. 15 % respondentu izjūt ilgas pēc draugiem un aktīvas darbošanās kopā ar vienaudžiem. 9 % atzīst, ka viņus kaitina patstāvīga ģimenes locekļu klātbūtne, kas var būt par ģimenes attiecību pasliktināšanās iemeslu. 62 % jūtas atstumti no skolas biedru puses, 25 % no draugiem. Jauniešiem tika uzdots jautājums par kognitīvo spēju grūtībām un veselības stāvokli pandēmijas laikā – 20,8 % atzīst, ka ir pasliktinājusies uzmanība, 13 % pasliktinājies domāšanas ātrums, 7,8% pasliktinājusies pašdisciplīna mācībās un disciplīna kopumā. 9,1 % pasliktinājusies loģiskā domāšana. 15,1 % ir pamanījuši depresijas pazīmes, 12,1 % nomoka bezmiegs, 15,5 % fiziskā spēka trūkums un tikai 6,6 % atzīst, ka nav veselības problēmu. Aptauju rezultāti apstiprināja pandēmijas negatīvās ietekmes problēmas aktualitāti.

          Projekts ir uzsākts ar 1. jūliju (turpināsies līdz 2021. gada beigām). Tā mērķis ir palīdzēt Ciblas novada izglītības iestāžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem, stabilizēt un atgūt mentālo veselību pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes, lai uzlabot jauniešu akadēmiskos un dzīves sniegumus, psihoemocionālo labklājību un sagatavot turpmākajām mācībām un darba tirgum.

                Lai to sasniegt, projekta vadītāja Lauma informē, ka jauniešiem tiks piedāvāts atbalsta aktivitāšu kopums, kas sevī ietvers speciālistu (karjeras konsultanta, izglītības psihologa, sociālā pedagoga, mentoru) individuālas un grupu nodarbības, pārgājienus ar instruktoriem, sadarbībā ar biedrību „Dodkepu.lv” tiks īstenoti pārgājieni ar haskijiem, organizēti preventīvi pasākumi, rīkotas mācību ekskursijas, pieaicināti dažādu profesiju pārstāvji, īstenotas vērošanas prakses, sniegts nepieciešamais atbalsts jauniešu vajadzībām un interesēm, pilnveidota sadarbība ar Jauniešu centru „Impulss”, biedrību „STRAUTS”, Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi. Tiks dota ilgtermiņa iespēja jauniešiem darboties programmā „MOT Latvija”, kas ir vērsta uz jauniešu pozitīvo resursu stiprināšanu, mērķtiecīgas rīcības vadīšanu, kas ir stabils mentālās veselības pamats.  Padomāts arī par kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, ko paredzētu darbošanās tiešā saskarsmē, kopības sajūtas veidošanai – grupu āra aktivitātes, sacensības, vingrošana, peldbaseina apmeklēšana un citas darbības, kas uzlabotu gan veselības stāvokli, gan emocionālo labsajūtu.

No 12.07. – 16.07.2021. norisināsies pirmais aktivitāšu kopums, kas līdzīgi kā dienas nometnē, nodrošinās jauniešiem kvalitatīvu socializēšanos visas dienas garumā. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumam, jauniešiem dalība un ēdināšana ir bez maksas, kā arī tiks nodrošināts pašvaldības transports, lai nogādāt dalībniekus no tālākiem lauku reģioniem un pilsētas. 

Attēlā: Norisinās pirmās projekta aktivitātes.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 

Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja

   

Ciblas vidusskolas projekts “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ir sācies!

PDFDrukātE-pasts

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 08 decembris 2021 13:07) Autors Administrator Ceturtdiena, 08 jūlijs 2021 00:00

Ciblas vidusskolas projektsMentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ir sācies!

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Programmas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. 

 Projektu pieteikumus varēja iesniegt līdz 2021. gada 24. maijam. Ciblas vidussskolas komanda, Laumas Caunes vadībā, iesniedza savu redzējumu jauniešu atbalstam savā novadā un ieguva finansējumu EUR 9606,00 apmērā projekta īstenošanai.

Lai izvērtēt nepieciešamību dalībai projektā, maija mēnesī, Ciblas novada skolu atbalsta komanda veica pētījumu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz skolēniem. Kopumā tika aptaujāti skolēni vecumā no 6. līdz 12.klasei, vecāki un skolotāji. Ar aptaujas palīdzību notika psihoemocionālo pašsajūtu un veselības stāvokļa izvērtēšana, apzinātas izmaiņas attiecību jomā un kognitīvo spēju grūtības, uzzināta attieksme pret mācību procesu.

 Kā atklājās, pusaudži ir sabiedrības daļa, kuru Covid-19 saslimšana apdraud vismazāk, bet kuru dzīves pandēmijas ierobežojumi ietekmējuši visvairāk. Pusaudžu un jauniešu psihoemocionālāis stāvoklis ir mainījies praktiski visiem respondentiem, tikai 20 % no aptaujāto, pēc attālinātā mācību procesa, jūtas labi. 56 % respondentu jūtas viegli aizkaitināmi, izjūt tukšuma sajūtu, ir kļuvuši vienaldzīgi un bieži izjūt skumjas. 15 % respondentu izjūt ilgas pēc draugiem un aktīvas darbošanās kopā ar vienaudžiem. 9 % atzīst, ka viņus kaitina patstāvīga ģimenes locekļu klātbūtne, kas var būt par ģimenes attiecību pasliktināšanās iemeslu. 62 % jūtas atstumti no skolas biedru puses, 25 % no draugiem. Jauniešiem tika uzdots jautājums par kognitīvo spēju grūtībām un veselības stāvokli pandēmijas laikā - 20,8 % atzīst, ka ir pasliktinājusies uzmanība, 13 % pasliktinājies domāšanas ātrums, 7,8% pasliktinājusies pašdisciplīna mācībās un disciplīna kopumā. 9,1 % pasliktinājusies loģiskā domāšana. 15,1 % ir pamanījuši depresijas pazīmes, 12,1 % nomoka bezmiegs, 15,5 % fiziskā spēka trūkums un tikai 6,6 % atzīst, ka nav veselības problēmu. Aptauju rezultāti apstiprināja pandēmijas negatīvās ietekmes problēmas aktualitāti.

          Projekts ir uzsākts ar 1. jūliju (turpināsies līdz 2021. gada beigām). Tā mērķis ir palīdzēt Ciblas novada izglītības iestāžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem, stabilizēt un atgūt mentālo veselību pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes, lai uzlabot jauniešu akadēmiskos un dzīves sniegumus, psihoemocionālo labklājību un sagatavot turpmākajām mācībām un darba tirgum.

                Lai to sasniegt, projekta vadītāja Lauma informē, ka jauniešiem tiks piedāvāts atbalsta aktivitāšu kopums, kas sevī ietvers speciālistu (karjeras konsultanta, izglītības psihologa, sociālā pedagoga, mentoru) individuālas un grupu nodarbības, pārgājienus ar instruktoriem, sadarbībā ar biedrību „Dodkepu.lv” tiks īstenoti pārgājieni ar haskijiem, organizēti preventīvi pasākumi, rīkotas mācību ekskursijas, pieaicināti dažādu profesiju pārstāvji, īstenotas vērošanas prakses, sniegts nepieciešamais atbalsts jauniešu vajadzībām un interesēm, pilnveidota sadarbība ar Jauniešu centru „Impulss”, biedrību „STRAUTS”, Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi. Tiks dota ilgtermiņa iespēja jauniešiem darboties programmā „MOT Latvija”, kas ir vērsta uz jauniešu pozitīvo resursu stiprināšanu, mērķtiecīgas rīcības vadīšanu, kas ir stabils mentālās veselības pamats.  Padomāts arī par kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, ko paredzētu darbošanās tiešā saskarsmē, kopības sajūtas veidošanai - grupu āra aktivitātes, sacensības, vingrošana, peldbaseina apmeklēšana un citas darbības, kas uzlabotu gan veselības stāvokli, gan emocionālo labsajūtu.

No 12.07. – 16.07.2021. notiks pirmais aktivitāšu kopums, kas līdzīgi kā dienas nometnē, nodrošinās jauniešiem kvalitatīvu socializēšanos visas dienas garumā. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumam, jauniešiem dalība un ēdināšana ir bez maksas, kā arī tiks nodrošināts pašvaldības transports, lai nogādāt dalībniekus no tālākiem lauku reģioniem un pilsētas. Kā Ciblas vidusskolai veicās atklājot šo projektu, vēstīsim lasītājiem nākamajā numurā.

 

Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja

   
Mentālā veselība
FUVIFLOW0909