Last Updated (Friday, 23 November 2018 07:39) Written by Administrator Wednesday, 11 December 2013 20:53

Print

Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiku


Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. punktu
1. Noteikumi nosaka 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās
izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
2. Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.
3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.
4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.
5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada
21. jūnijā.
6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas
2019. gada 31. maijā.
7. Mācību gadu veido divi semestri:
7.1. pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;
7.2. otrais semestris ilgst:
7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam;
7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 14. jūnijam;
7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 21. jūnijam.
8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
8.1. rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 2018. gada 26. oktobrim;
1/2
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
8.2. ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 15. martam;
8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 22. martam;
8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada
30. augustam.
9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem.
Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.
10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ
ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības
iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada
pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.