Ciblas vidusskola – latgaliešu valodai draudzīga skola.

Ciblas vidusskola – latgaliešu valodai draudzīga skola.

PDFDrukātE-pasts

Ciblas vidusskola – latgaliešu valodai draudzīga skola.

Sākot ar 2021./2022.mācību gadu Ciblas vidusskolā 4. – 6.klašu skolēniem ir iespēja pilnveidot runāt un rakstītprasmi latgaliešu rakstu valodā. Nodarbības tiek organizētas Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājuma realizētā projekta “Mērķziedojums-pilotprojekts “Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē”” (Nr.2021-1-ZIE006) ietvaros. Projekts tiek realizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu no “Latvijas valsts meži” mēŗķziedojuma.

Pulciņa nodarbību mērķis ir attīstīt skolēnu latgaliešu rakstu valodas kompetenci, lai varētu pilnvērtīgi sazināties latgaliski, apzināties latgaliešu rakstu valodas nozīmi personības attīstībā un latviskās, latgaliskās identitātes un kultūras saglabāšanā.

2021./2022.m.g. 1.semestra laikā skolēni latgaliešu valodas nodarbībās lasīja un pētīja dažādus izzinošus tekstus par Latgales dabu, kultūru un vēsturi, iepazina Latgales dzejnieku daiļradi, kā arī Ciblas pusē pierakstītās pasakas latgaliešu valodā. Nodarbībās skolēni aktīvi komunicēja, diskutēja un veidoja dialogus latgaliešu valodā. Pamazām sāka apgūt arī latgaliešu rakstu valodu, vārdu pareizrakstību.

Paralēli latgaliešu rakstu valodai tiek apgūta arī novada mācība. Oktobrī tika organizēts pārgājiens pa Eversmuižas dabas taku. Pārgājiena laikā pulciņa dalībnieki sāka veidot projekta darbu - Eversmuižas dabas takas karti, tajā pierakstot nozīmīgākos vietu nosaukumus latgaliski (sāds, aizjyuru egles, katūļu bazneica, kučera (vožūņa) sāta u.c.).1

Novembrī Latvijas Valsts dzimšanas dienai skolēni gatavojās attālināti, patstāvīgi lasot un iepazīstot latgaliešu dzejnieku O.Kūkoja un O.Slišāna dzeju. Atgriežoties skolā, lasītā dzeja tika ierakstīta videosveicienā, kas tika veltīts Ciblas vidusskolas skolotājiem, skolēniem un vecākiem Latvijas dzimšanas dienā.2Videosveiciens skatāms šeit: https://youtu.be/yfE0uQQ0s6c

Decembrī skolēni sāka gatavoties Ziemassvētkiem. Nodarbībās tika apzinātas Ziemas saulgriežu tradīcijas, dziedātas dziesmas, stāstītas pasakas latgaliešu valodā. Arī 1. – 3.klašu skolēni pievienojās pulciņa dalībnieku idejai - Ziemassvētkus sagaidīt latgaliskās noskaņās. Katra klase (1. – 6.) iestudēja vienu kopīgu pasaku un Ziemassvētku rotaļu. Diemžēl, pats Ziemassvētku laiks nāca ar slimošanu un karantīnām. Tomēr dažām klasēm izdevās ierakstīt savu ziemas pasaku arī videoformātā.3Ziemas pasaku iestudējums skatāms šeit: https://youtu.be/W1-BXmb2Qv8

Jaunais, 2022.gads, aizsākās ar jaunām idejām un radošu darba sparu, piedaloties radošo darbu konkursā “Kotru godu kaids breinums nūteik”, kas veltīts Latgales dzejniekam Antonam Slišānam. Konkursa iedvesmas avots bija O.Slišāna dzejolis “Kotru godu”. Iedvesmojoties no dzejoļa, stāstot un daloties piedzīvojumos par savā dzīvē notikušajiem brīnumiem, skolēni sāka zīmēt, aprakstīt un sacerēt radošos darbus par tēmu “Kotru godu kaids breinums nūteik”. Daži labākie darbi ir aizsūtīti dalībai konkursā. Lai radītprieks un veiksme arī turpmāk! 4Elīna Deviķe, 5.kl, “Snīga prīks”

KOTRU GODU

Kotru godu kaids breinums nūteik.

Div teleišus gūteņa atnas.

Treis jiereņi vuškeņai atskrīn.

Visteņa ūlu bez čaulas izdiej.

Zam ūzula zeiļu pībierst kai dečs.

Vacyns puorstuoj peipiet i olu dzert.

Māmeņa seņgaideitu duovonu nūpierk.

Tieteits nu tierga jaunu mašynu atdzan.

Naktī dabasūs kometu radzu.

Sapynā dīnvydu jyuruos maunu.

Kotru godu kaids breinums nūteik –

I es tuo breinuma gaidu.

(O.Slišāns)

Lai izadūd pamaneit breinumus – ik godu, ik dīnu, ik mirkli!

Ciblas vidusskola – latgaliešu valodai draudzīga skola.
FUVIFLOW0909