Last Updated (Friday, 23 November 2018 07:59) Written by Administrator Wednesday, 11 December 2013 20:52

Print

Ciblas vidusskolas

ārpusstundu pasākumu plāns

2018./2019.m.g.

Laiks

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgie

Septembrī

03.09.

Zinību diena.

1.-12.kl.

12.kl.

I.Evertovska

Dz.Toporkova

I.Boļševica

06.09.

Pārgājienu diena ,,Ieraugi, atklāj, saglabā!’’

1.-12.kl.

Kl.audz.;

M.Loce

13.09.

19.09.

21.09.

Tikšanās ar ASV vēstnieku Latvijā.

Skolas sporta stadiona atklāšana pēc renovācijas.

Meža ekspedīcija .

Olimpiskā diena 2018

,,Teniss vieno’’’.

10.-12.kl.

1.-12.kl.

6.-7.kl.

1.-4.kl.

I.Skutele

S.Leščinska

Dz. Toporkova

I.Boļševica

D.Purina

R.Trukšāne

I.Stepanova

25.09.-28.09.

Rudens spēles ,,Ak,tu, mana ābelīte! ’’

Ceļā uz pasākumu

,,Jums ,desmitie!’’

1.-4.kl.

8.-12.kl.

Kl.audz.

I.Evertovska

Dz.Toporkova

Oktobrī

05.10.

Skolotāju diena.

Skolotāji

Skolēnu pašpārvalde

08.-12.10.

Karjeras nedēļa ,,Tavs karjeras skrejceļš’’.

1.-12.kl.

E.Rimicāne

Kl.audz.

Priekšmetu skolotāji

19.10.

Projekts,,Skolas soma’’-

Liepājas teātra viesizrāde

,,Dželsomīno melu zemē’’,

Latgales vēstniecība GORS.

1.-5.kl.

Projekta koordinators;

kl.audz

15.-19.10.

19.10.

Labo darbu nedēļa.

Rudens talka pie skolas.

1.-12.kl.

Vecāki, skolotāji,

tehn.darb.

Kl.audz.

Skolas dome

22.-26.10.

RUDENS BRĪVLAIKS

   

Novembrī

03.11.

09.11.

11.-16.11.

29.11.

Projekts,, Skolas soma’’-

Rēzeknes teātra ,,Joriks’

izrāde ,, Kinoteātris’’.

Mārtiņtirgus.

Latvijas simtgades nedēļa:

 • Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens Ludzā.
 • Konkurss,,Manai

Latvijai-100’’.

 • Zīmējumu izstāde

,,100 tautasdziesmas Latvijai’’.

 • Literāri muzikālā kompozīcija veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

,,Manas mājas ir mana laime’’.

 • Viktorīna ,,Ceļojums Latvijas vēsturē.’’
 • Vēstures stunda Ludzas novadpētniecības

muzejā.

Projekts,, Skolas soma’’-

deju izrāde ,, Čipolīno’’,

Daugavpils teātrī.

9.-12.kl.

1.-12.kl.

jaunsargi

1.-4.kl.

5.-6.kl.

1.-12.kl.

10.-12.kl.

7.-9.kl.

Projekta koordinators;

kl.audz

Mazpulcēni

I.Novožilovs

A.Astiča

I.Terentjeva

I.Kuzņecova,

Dz.Toporkova

T.Mizāne

D.Piterāne

Decembrī

05.-16.12.

24.12.-04.01.

Ceļā uz Ziemassvētkiem....

 • Pirmās Adventes sveces iedegšana
 • Akcija,,Ziemassvētku brīnums’’

( apsveikumi vientuļiem cilvēkiem Ciblas novadā)

 • Zīmējumu izstāde

,,Balti nāca Ziemassvētki’’

 • Ziemassvētku eglīte
 • Ziemassvētku pasākums.
 • Ekskursiju, mācību stundu organizēšana skolas muzejā. (atb. M.Loce)

ZIEMAS BRĪVLAIKS

1.-12.kl.

1.-6.kl.

7.-12.kl.

R.Trukšāne,

Dz.Toporkova

S.Donska,

Skolēnu pašpārvalde

I.Terentjeva

I.Stepanova

S.Donska

Dz.Toporkova

R.Mikaskina

I.Evertovska

Janvārī  

15.01.

Barikāžu atceres pasākums ,,Domā par Latviju. Piemini barikādes.’’

5.-12.kl.

D.Piterāne

M.Loce

.......01.*

Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

 

I.Terentjeva

Februārī

14.02.

05.02.

Valentīndienas pasākums-diskotēka.

Tautas bumbas sacensības.

5.-7.kl.

8.-12.kl.

1.-5.kl.

Skolēnu pašpārvalde

I.Stepanova

......02.*

Pasākums ,,Mazs ieskats robotu pasaulē’’.

6.-8.kl.

D.Ruško

28.02.

Pēcpusdiena bibliotēkā

,, Lasu, lasu pasaciņu ’’.

1.-4.kl.

D.Purina

Martā

04.-08.03.

Ziemas spēles. Meteņdiena.

1.-4.kl.

T.Mizāne

06. 03.

Ātrslidošanas sacensības.

6.-8.kl.

9.-12.kl.

I.Stepanova

.......03.*

.......03.*

Erudīts ,, Valodas labirintos’’.

Viktorīna angļu valodā,,Zini vai mini’’.

5.-7..kl.

8.-9.kl.

S.Streļča

I.Skutele

.......03.*

Zīmējumu izstāde ,,Mana skola’’.

 

I.Terentjeva

.......03.*

Matemātikas konkurss

,, Ķengurs’’

2.-11.kl.

R.Mikaskina

11.-15.03.

18.-22.03.

   Aprīlī

01.-05.04.

04.04.

..... 04.*

PAVASARA BRĪVLAIKS

Putnu dienas.

Volejbola sacensības.

Lielā talka pie skolas.

1.-11.kl.

12.kl.

1.-4.kl.

9.-12.kl.

1.-12.kl.,

skolotāji,

tehn.darb.,

vecāki

Ciblas mazpulcēni

I.Stepanova,

Skolēnu pašpārvalde

Skolas dome

Maijā

03.05.

Brīvības skrējiens ,,TEV un Latvijai’’.

1.-12.kl.

I.Stepanova

D.Piterāne

.........05.

Viktorīna ,, Manai skolai -70!’’

5.-9.kl.

D.Purina

06.-10.05.

Rokdarbu izstāde.

 

D.Purina,

V.Skutelis

17.05.

Pēdējais zvans 9.kl.un 12.kl.skolēniem.

1.-12.kl.

8.kl.,

S.Streļča,

11.kl.,

A.Kalvīte

.05.*

Pasākums ,,Par skolas godu’’.

1.-12.kl.

Skolas vadība

01.06.

........06.*

Skolas jubilejas pasākums.

Izlaidums 9.klase.

Izlaidums 12.klase.

 

I.Kuzņecova

Dz.Toporkova

T.Mizāne

R.Mikaskina

I.Evertovska

*laiks tiks precizēts