Karjeras izglītība

PDFDrukātE-pasts

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāns 2023./2024.m.g.

 

Karjeras nedēļa Ciblas vidusskolā.

 Šonedēļ, karjeras nedēļas ietvaros, skolēni dažādās aktivitātēs iepazīst dzīvei un karjerai daudzveidīgas zināšanas un prasmes.

 

* Klases un mācību stundu laikā tiek runāts par karjeras prasmju attīstību un profesiju daudzveidību saistībā ar mācību priekšmetu specifiku.

 

* 7.-12.klašu grupā padziļināti tiek diskutēts par drošību, izaicinājumiem un IT prasmēm profesijā un internetvidē. Skolēni piedalās "Latvijas skolēnu IT eksāmenā", kur ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām un drošību internetā. 

 

* 18.oktobrī, Ciblas vidusskolā viesojās nepilngadīgo lietu inspektores Valērija Ņikitina un Liene Auzāne.Tikšanās laikā 1.-6.klašu skolēni uzzināja par drošību, sadarbības un problēmu risināšanas prasmēm ikdienā mājās un skolā.Savukārt, 7.-12.klases diskutēja gan par drošību ceļu satiksmē un sadzīvē, gan par karjeras izaugsmes iespējām Valsts policijas darbā. Skolēni kopā ar inspektorēm skaidroja, kādas zināšanas un prasmes būtu jāapgūst padziļināti, lai varētu savu turpmāko karjeru saistīt ar darbu policijā.

 Paldies par karjeras nedēļas pasākumu organizēšanu karjeras jautājumos atbildīgajai skolotājai Dainai Purinai!

#KarjerasNedēļa #PrasmjuPortfelis

Karjeras nedēļa 2023. Ciblas vidusskolā

 

Karjeras nedēļas ietvaros, Ciblas vidusskolas skolēni dažādās aktivitātēs iepazīst dzīvei un karjerai daudzveidīgas zināšanas un prasmes.

 

* Klases un mācību stundu laikā tiek runāts par karjeras prasmju attīstību un profesiju daudzveidību saistībā ar mācību priekšmetu specifiku.

 

* 7.-12.klašu grupā padziļināti tiek diskutēts par drošību, izaicinājumiem un IT prasmēm profesijā un internetvidē. 8., 9.un10.klašu skolēni piedalās "Latvijas skolēnu IT eksāmenā", kur bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām un drošību internetā.

 

* 18.oktobrī, Ciblas vidusskolā viesojās nepilngadīgo lietu inspektores Valērija Ņikitina un Liene Auzāne.Tikšanās laikā 1.-6.klašu skolēni uzzināja par drošību, sadarbības un problēmu risināšanas prasmēm ikdienā mājās un skolā.Savukārt, 7.-12.klases diskutēja gan par drošību ceļu satiksmē un sadzīvē, gan par karjeras izaugsmes iespējām Valsts policijas darbā. Skolēni kopā ar inspektorēm skaidroja, kādas zināšanas un prasmes būtu jāapgūst padziļināti, lai varētu savu turpmāko karjeru saistīt ar darbu policijā.

 

6.klases skolēni pārgājienā „Iepazīsim profesijas Ciblas ciemata iestādēs”ar lielu interesi iepazinās un intervēja daudzus speciālistus Ciblā.

 

Pulciņa „Es uzņēmējs ” nodarbībās pētīja un noteica prasmes, kuras nepieciešamas sava biznesa uzsākšanai.

 

Sociālo zinību stundās 3.,4., 7, 10.,12.kl.skolēni izveidoja savu „Prasmju portfeli”. Izvērtēja, kas tajā vēl „jāieliek”, lai veiksmīgi sagatavotos nākamajai profesijai.

 

IMG-20231013-WA0000

 

IMG-20231013-WA0003

 

8.kl.1

 

9.kl.1

 

9.kl. IT eks

9.kl2

 

10.kl.1

 

 

APSTIPRINU

Ciblas vidusskolas

direktore A.Jonikāne

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāns 2023./2024.m.g.

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

oktobris-maijs

Tematiskās audzināšanas stundas karjeras prasmju attīstīšana un interešu izpēte.

1.-12.kl.

Skolas psiholoģe

Kl.audz.

septembris-oktobris

Mācību ekskursijas:

 • "Latvijas finiera" izzinošais pasākums "No sēklas līdz tankkuģim"
 • Klases stundas
 • Konkurētspējīgas prasmes-tiešsaistes nodarbība skolotājiem, vecākiem (plkst.18.30 Pieslēgšanās caur Tavai karjerai FB kontu
 • Mācību stundās ( akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā)
 • Tikšanās ar grafisko dizaineri A.Kalvīti
 • IT eksāmens 8.klase
 • Tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori V.Ņikitinu-
 • 6.kl.pārgājiens,, Iepazīsim profesijas Ciblas ciemata iestādēs’’
 • Pulciņa ,, Es uzņēmējs’’ nodarbība
 • ,,Prasmju portfeļa ‘’veidošana sociālās zinības stundās.

5.-8.kl.

Kl.audz.

16.-20.

oktobris

Karjeras nedēļa ,,Mans prasmju portfelis’’:

P ,, Prasmes Tavai karjerai’’

O ,, Attīsti personīgās prasmes!’’:

T   IT prasmju diena

             „Drošība, sadarbība, problēmu

             risināšana internetvidē ‘’    

C   ,,Iepazīsti profesionālās prasmes!’’:

P   ,,Mans prasmju portfelis’’:

1.-12.kl.

skolotāji

vecāki

9.-12.kl.

8.kl.

1.-6.kl.

7.-12.kl.

6.kl.

1.-5.kl.

3.,4.,7.kl.

9.,11.,12.kl.

D.Purina

Kl.audz.

A.Metuzāle

Māc.priekšmetu skolotāji

D.Purina

S.Leščinska

A.Jonikāne

I.Kuzņecova

A.Astiča

E.Rimicāne

Z.Dembovska

oktobris-maijs

Absolventu tālākizglītības izpēte.

12.kl.

Kl.audz.

marts

Tikšanās ar bijušajiem Ciblas vidusskolas absolventiem (A.Rimicānu, S.Augustovu)

9.-12.kl.

D.Purina

februāris-marts

Ēnu dienas.

1.-11.kl.

Kl.audz.

aprīlis

Sadarbība ar NVA Karjeras konsultantu

9.-11.kl.

D.Purina

aprīlis

Aptauja absolventiem

9.kl.

I.Evertovska

Pasākuma plānā iespējamas korekcijas.

D.Purina

 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāns 2022./2023.m.g.

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

oktobris-maijs

Tematiskās audzināšanas stundas karjeras prasmju attīstīšana un interešu izpēte.

1.-11.kl.

 Skolas psiholoģe

Kl.audz.

septembris-oktobris

Mācību ekskursijas:

 • "Latvijas finiera" izzinošais pasākums "No sēklas līdz tankkuģim"
 • AS "Latvijas valsts meži" -meža ekspedīcija Rēzeknes nov.
 • Ludzas Novadpētniecības muzeja apmeklējums.
 • Lūznavas muiža

5.-7.kl.

5.-6.kl.

1.-4.kl.

Kl.audz.

A.Astiča

30.septembris

“Meža dienas 2022”- Eversmuižas parkā

5.-11.kl.

R.Trukšāne

17.-21.

oktobris

Karjeras nedēļa,, Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.’’

1.-11.kl.

D.Purina

novembris

Izglītojoša lekcija vecākiem par pozitīvās mācīšanās motivācijas veidošanu

1.-11.kl.

vecāki

Skolas psiholoģe

9.novembris

Kampaņas,, Es, tu un Satversme’’-vieslekcija ar Aldi Bukšu (tieslietu ministra padomnieks, Balvu nov. deputāts, rakstnieks)

9.-11.kl.

Dz.Toporkova

15.-24.

novembris

Eiropas medus brokastis

1.-11.kl.

Kl.audz.

februāris-marts

Ēnu dienas.

1.-11.kl.

Kl.audz.

aprīlis

Sadarbība ar NVA Karjeras konsultantu

9.-11.kl.

D.Purina

oktobris-maijs

Absolventu tālākizglītības izpēte.

12.kl.

Kl.audz.

marts

Aptauja absolventiem

9.kl.

Z.Dembovska

Pasākuma plānā iespējamas korekcijas.  

CIBLAS VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS PROGRAMMA

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

                                                                              

SKOLĒNIEM

1. Pašizpētes testi

 • niid.lv -piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu

2. Profesiju izpēte

3. Izglītības iespējas Latvijā

4. Stipendijas

 • fonds.lv - nodibinājums Latvijas Universitātes Fonds rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem
 • vitolufonds.lv - nodibinājums “Vītolu fonds” stipendiju veidā palīdz spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās
 • viaa.gov.lv - studiju kredīti

5. Citi noderīgi resursi

 • prakse.lv - Prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances jauniešiem; Informācija par profesijām; skolu un studiju TOPs; spēle «Virtuālā prakse»
 • karjera.lu.lv - LU Karjeras centrs piedāvā skolēnu klasēm iepazīties ar Latvijas Universitāti klātienē- uzzināt par LU studiju sistēmu un mācību programmām; piedalīties seminārā „Karjeras izvēle”.
 • RTU Karjeras centra filma «Zaļais pipars» par karjeras veidošanu:
-Zaļais pipars 2
-Zaļais pipars 3
-Zaļais pipars 4
-Zaļais pipars 5
SKOLOTĀJIEM

VECĀKIEM

Karjeras izglītība
FUVIFLOW0909