Karjeras izglītība

PDFDrukātE-pasts

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāns 2022./2023.m.g.

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

oktobris-maijs

Tematiskās audzināšanas stundas karjeras prasmju attīstīšana un interešu izpēte.

1.-11.kl.

 Skolas psiholoģe

Kl.audz.

septembris-oktobris

Mācību ekskursijas:

 • "Latvijas finiera" izzinošais pasākums "No sēklas līdz tankkuģim"
 • AS "Latvijas valsts meži" -meža ekspedīcija Rēzeknes nov.
 • Ludzas Novadpētniecības muzeja apmeklējums.
 • Lūznavas muiža

5.-7.kl.

5.-6.kl.

1.-4.kl.

Kl.audz.

A.Astiča

30.septembris

“Meža dienas 2022”- Eversmuižas parkā

5.-11.kl.

R.Trukšāne

17.-21.

oktobris

Karjeras nedēļa,, Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.’’

1.-11.kl.

D.Purina

novembris

Izglītojoša lekcija vecākiem par pozitīvās mācīšanās motivācijas veidošanu

1.-11.kl.

vecāki

Skolas psiholoģe

9.novembris

Kampaņas,, Es, tu un Satversme’’-vieslekcija ar Aldi Bukšu (tieslietu ministra padomnieks, Balvu nov. deputāts, rakstnieks)

9.-11.kl.

Dz.Toporkova

15.-24.

novembris

Eiropas medus brokastis

1.-11.kl.

Kl.audz.

februāris-marts

Ēnu dienas.

1.-11.kl.

Kl.audz.

aprīlis

Sadarbība ar NVA Karjeras konsultantu

9.-11.kl.

D.Purina

oktobris-maijs

Absolventu tālākizglītības izpēte.

12.kl.

Kl.audz.

marts

Aptauja absolventiem

9.kl.

Z.Dembovska

Pasākuma plānā iespējamas korekcijas.  

CIBLAS VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS PROGRAMMA

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

                                                                              

SKOLĒNIEM

1. Pašizpētes testi

 • niid.lv -piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu

2. Profesiju izpēte

3. Izglītības iespējas Latvijā

4. Stipendijas

 • fonds.lv - nodibinājums Latvijas Universitātes Fonds rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem
 • vitolufonds.lv - nodibinājums “Vītolu fonds” stipendiju veidā palīdz spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās
 • viaa.gov.lv - studiju kredīti

5. Citi noderīgi resursi

 • prakse.lv - Prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances jauniešiem; Informācija par profesijām; skolu un studiju TOPs; spēle «Virtuālā prakse»
 • karjera.lu.lv - LU Karjeras centrs piedāvā skolēnu klasēm iepazīties ar Latvijas Universitāti klātienē- uzzināt par LU studiju sistēmu un mācību programmām; piedalīties seminārā „Karjeras izvēle”.
 • RTU Karjeras centra filma «Zaļais pipars» par karjeras veidošanu:
-Zaļais pipars 2
-Zaļais pipars 3
-Zaļais pipars 4
-Zaļais pipars 5
SKOLOTĀJIEM

VECĀKIEM

Karjeras izglītība
FUVIFLOW0909